Gå til innholdet

Blåblå barneminister varsler mer plass til privat barnevern. Opposisjon og ideelle organisasjoner fortviler.

Faksimile fra Vårt Land 10.01.14
Der KrF i sin tid kjempet mot anbudskrefter, og rødgrønne etter hvert skjermet barnevern fra private kapitalinteresser, varsler Fremskrittpartiets barne– og likestillingsminister ny kurs.

I et svarbrev til Stortinget skriver Solveig Horne at barnas beste er viktigere enn å sikre ideelle gode rammevilkår. Dermed vil det være slutt på skjerming av ideelle i kommende anbudsrunder.

– Dette kan bety døden for ideell sektor innen barnevernet, spår Senterpartiets omsorgstalskvinne, Kjersti Toppe til avisen Vårt Land som har saken som hovedoppslaget 10.januar 2014. Også nettutgaven har en forkortet versjon av saken.

Frykter rasering av ideelt barnevern
Det er mange som uttaler seg i saken i tillegg til Senterpartiets Kjersti Toppe. Seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad intervjuet på vegne av arbeidsgruppen for Ideellt barnevern. Han sier at hvis de ideelle nå må konkurrere på lik linje med de kommersielle selskapene, er sannsynligheten svært stor for at de ideelle innslaget på barenvernsfeltet raseres.

Leder av Josephines Stiftelse Barnehjem, Randi Dyvik, sier at situasjonen er fryktelig skummel, og frykter at barnehjemmet som de har drevet i 180 år nå vil ryke.

Påtrykk fra mange hold 
Tidligere barneminister Audun Lysbakken (SV) mener at Frp nå begår et målrettet angrep på ideelle organisasjoner. Han uttaler til Vårt Land at dersom regjeringen gjenommfører full likestilling av private og ideelle tilbydere, er det et stort tilbakeslag.

Nina Torp Høisæter er admn.direktør i Aberia Healthcare, en av de større kommersielle barenvernsselskapene i Norge. Hun er glad for regjeringens signaler og uttaler til avisen at det er underordnet om det er det offentlige, ideelle eller kommersielle virksomoheter som driver institusjonene.

Også "Samarbeidsavtalen" som ble inngått med Stoltenbergregjeringen er det nå stor usikkerhet rundt. Både IB, Virke og enkelt politikere jobber nå intenst med å få svar fra regjeringen om hvordan de vil samarbeide og legge til rette for at ideelle virksomheter skal være et tilbud i det mangfoldet som regjeringen ønsker.
Oppdatert