Gå til innholdet

Torsdag 31.januar var 14 virksomheter og organisajsoner representert for å få informasjon om IN sitt arbeid så langt.

Medlemsmøte i IN, januar 2013
deelt Nettverk arrangerer medlemsmøter to ganger i året. I mellomtiden jobber IN sitt arbeidsutvalg på vegne av nettverket. Der sitte blant annet Kirkens Sosialtjeneste sin generalsekretær Helmuth M. Liessem. Det siste halvåret har disse sakene vært prioritert;

Politiske møter
IN har hatt møte med ulike politikere:
- Knut Arild Hareide (KrF), hans rådgivere og stortingsrepresentanter. Mye av møtet gikk til å snakke om Samarbeidsavtalen og Hareide var opptatt av at den skal være tverrpolitisk.
- Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) har erstattet Laila Dåvøy i helse- og omsorgskomiteen som har vært en viktig støttespiller for ideelle organisasjoner. Holten Hjemdal ble orienterte om saker IN er opptatt av.
- Bent Høie (H) var opptatt av hva IN var fornøyd med i "Samarbeidsavtalen" og sa han ville ta initiativ til at avtalen blir tverrpolitisk hvis Høyre kommer i posisjon til det.

Dialogmøte med regjeringen
Det første diaolgmøte med regjeringen og ideelle (IN, Virke og Frivillighet Norge) ble holdt i september 2012. Der møtte politisk ledelse fra fem departementer med sine statssekretærer. Statsråd Rigmor Aasrud ledet møtet. IN hadde meldt inn to saker til møtet: Redgjøring for styringssignaler til underliggende etater og pensjon for ideelle organisasjoner. I tillegg ble også "Veileder for offentlige anskaffelserder av helse og sosialtjenester" diskutert.

Møte mellom Ideelt Nettverk og Ideelt Barnevernsforum
Ideelt Barnevernsforum og Ideelt Nettverk er begge nettverk kun for ideelle organisasjoner. Kirkens Sosialtjeneste og Frelsesarmeen har representanter i begge nettverkenes Arbeidsutvalg, så det er tett linker mellom nettverken. IB jobber kun med barnevern, mens IN skal jobbe bredere.

Samarbeidsavtalen med regjeringen
Samarbeidsavtalen ble undertegnet 3.oktober med en markering med Rigmor Aasrud og Jonas Gahr Støret tilstede. IN er fornøyd med at det skal jobbes særskilt med pensjon, og presser nå på at det settes ned en arbeidsgruppe. Det er positivt at det er opprettet et dialogforum som skal møtes 1-2 g i året. IN vil også ta opp saker utenom dialogforumet.

I tillegg til disse sakene ble det også orientert om "Forenklingsutvalget" som skal se på regelverket for offentlige anskaffelser. Generalsekretær Helmuth M. Liessem sitter i dette utvalget. Det ble også orientert om prosessene som EU har i arbeidet med reglement om anskaffelser. Det er viktig for IN å følge med og ha oversikt over hva som vedtas der, for det kan påvirke forholdene i vårt eget land.
Oppdatert