Gå til innholdet

«Skapende arbeid i utfordrende livssituasjoner» er tittelen på masteroppgaven til Katrine Hiis. Eksamensutstillingen var en kunstinstallasjon av julebordet på Tilja, som i juni ble presentert på høgskolen i Notodden.

For ett og et halvt år siden var lektor i formgiving, kunst og håndverk Katrine Hiis i ferd med å ta fatt på pilotoppgaven til sin master. Så ble kjæresten rammet av hjerneslag og livet ble snudd på hodet.

- Å være mamma til tre gutter og bonusmamma til Knuts tre barn, være pårørende og fulltidsstudent var veldig krevende og tøft. Samtidig klamret jeg meg fast til å fullføre skoleåret, selv om det stormet. I den forbindelse var jeg mye ute i naturen og arbeidet med nye bilder. Jeg fikk pustepauser, ro, påfyll og håp. Det resulterte i mange bilder, og det gjorde noe med meg, I ettertid ser jeg det enda bedre, hvor godt det var å holde på med det skapende arbeidet. I fortvilelsen og utmattelsen, opplevde jeg å bli trøstet av naturen, og i det å male disse maleriene, sier Katrine Hiis.

«Skapende arbeid i utfordrende livssituasjoner»
Etter at ting hadde roet seg litt, og kjæresten viste fin fremgang, ble interessen for å samtale med andre sterkere for Katrine. Hun fikk nye tanker om hva masteravhandlingen kunne brukes til; Å belyse hvilken glede meningsskapende arbeid kan gi. Hun ønsket gjennom oppgaven å få svar på:
1. Hvordan oppleves skapende arbeid for mennesker i utfordrende livssituasjoner?
2. Hvordan kan erfaring fra feltarbeid komme til uttrykk i en relasjonell
kunstinstallasjon?

Dermed startet letingen etter et egnet sted å foreta besøk og dypdykk. Hun samtalte med folk fra helsevesenet, skolesystemet, politiet, kunstnere, pårørende og psykisk- og fysisk syke. Alle hun snakket med viste engasjement og tro på at skapende arbeid kan ha positiv betydning for mennesker som står i ulike vanskeligheter i livet.

- Jeg møtte Bård Aasland, som er ansatt på Tilja oppfølgingssenter i Skien, da vi var disco-vakter sammen for klassen til sønnene våre og han fortalte om arbeidsplassen sin. Spesielt på Sunnås og Tilja møtte jeg stor interesse da jeg presenterte mine tanker for masteren. Fordi Tilja ligger i byen jeg bor i, valgte jeg dette stedet. I en periode på ca. tre måneder var jeg deltagende observatør og innhentet informasjon gjennom observasjon, intervjuer, fotografering, ved å delta i de daglige aktivitetene på senteret; som turer, lunsjer, sangstunder og arbeid i de kreative verkstedene, i tillegg til å foreta mitt eget skapende arbeid.

Ro, glede, tilfredstillelse og blir mer kjent med seg selv
En deltager fortalte om hvordan han opplevde å arbeide på «mekkeverkstedet» på Tilja:
«Det er gøy å få til nye ting! Det er spennende å se på innsiden av ting, se hvordan det henger sammen og fungerer, det er like viktig for meg som det å lære å skru.»

Da han skulle beskrive hvilke følelser han fikk når han arbeidet i verkstedet, svarte han:
«Jo mer jeg gjør det, jo mer ro får jeg. Jeg er ufør på grunn av angst og depresjon, så den roen gir meg glede.»

Deltagerne uttrykte at de ble bedre kjent med seg selv, og opplevde også at de sakte men sikkert utviklet sine sosiale ferdigheter. Ro, glede, tilfredstillelse er andre begreper som ble brukt. Til sammen sier dette noe om hva skapende arbeid i utfordrende livssituasjoner kan bety. Skapende arbeid kan være et viktig hjelpemiddel for selvutvikling, glede og indre ro. I min analyse av det hele, innså jeg, at det slettes ikke bare er det kreative vi gjør og skaper med hendene som er skapende arbeid. Skapende arbeid/prosesser skjer jo også i oss selv. Retningen som livet tar ved nye impulser fra en tid hvor livet stopper opp eller er utfordrende, er kreativt og skapende. Man reflekterer gjerne over status, man innser at noe må gjøres, i dette er det også en form for skapende arbeid, sier Hiis.

«Art is not about art. Art is about life»
Det skulle viste seg at kunsten ville ta Katrine med til nye steder dette året, hvor den fikk en ny og dypere mening.

- Masterstudiet gav meg en gylden mulighet både til å komme ut i feltet og bevege meg inn i et nytt felt for å kjenne betydningen av kunst og håndverksfaget gjennom møter med andre mennesker. Nye rom for frihet ble åpnet, og jeg kjente på en mulighet og et språk jeg ikke hadde erfart så sterkt tidligere. I pilotoppgaven arbeidet jeg innenfor det figurative oljemaleriet, mens i masteroppgaven har jeg våget jeg å ta i bruk nye og for meg ukjente kunstuttrykk som fotografi og installasjon. Er det den utfordrende livssituasjonen som har påvirket meg så til de grader i å ville utforske nye områder innenfor kunsten? Er det mine erfaringer av sterke hendelser som får meg til å formidle noe på en ny måte? Sitatet «Art is not about art. Art is about life» av Louise Bourgeois er blitt et av mine favoritter dette året, forteller hun.

Tiljas julebord ble kunstinstallasjon på eksamen
I forbindelse med eksamen booket Katrine Hiis hele teatersalen på Høgskolen kun for å holde utstilling og vise frem sitt prosjekt. Hun benyttet julebordet på Tilja som utgangspunkt for å skape kunst. Deltagere og ansatte som ønsket det, deltok med sin/sine artefakter. Her fikk de komme med noe som beskrev dem, noe personlig, noe som viste, uten ord. Med installasjonen ønsket hun å glede gjestene, og synligjøre at deltagerne hadde gode opplevelser med å være på Tilja.

- Bordet var helt konkret, og et mye brukt samlingssted der. Det ble en symbolsk framstilling av ting jeg har opplevd i feltet, en samling av beskrivende elementer. Jeg hadde stiftet bekjentskap, både fått og vist tillitt, jeg hadde fått vite om ting og fått forståelse for ting, jeg hadde samarbeidet kreativt med andre, og jeg hadde fått mulighet til å bidra og sette personlig preg på undersøkelsesstedet. Det ble mange nye erfaringer. Jeg fikk også kjennskap til stedets betydning for deltagerne, sier Katrine.

Da eksamen var over inviterte hun Tilja og en representant fra hovedkontoret i Kirkens Sosialtjeneste opp til Høgskolen for å høre og se hva hun hadde arbeidet med mens hun hadde vært sammen med dem.

- Det ble en utrolig fin dag, der mange deltagere og ansatte tok turen. Fine og rørende historier ble delt, og vi avsluttet dagen ute i sola med sang, spill, prat og vaffelkos. Det som har vært viktig for meg, er at mennesker i utfordrende livssituasjoner, i dette tilfelle, mennesker som fort kan bli uglesett eller oversett i samfunnet, skulle få muligheten til å bli sett som verdige mennesker, og at det kunne bli eksemplifisert gjennom mitt kunstprosjekt. Mitt håp nå i etterkant er å mobilisere andre gjennom mitt engasjement og forhold til faget kunst og håndverk, poengterer Katrine Hiis.

Last ned mastergradsavhandlingen «Skapende arbeid i utfordrende livssituasjoner» av Katrine Hiis.
Oppdatert