Gå til innholdet

Samarbeidsavtalen mellom de ideelle aktørene som driver med helse, omsorg og barnevern og staten, forventes ferdigstilt i løpet av våren.

Statsråd Rigmor Aasrud. Foto: Johnny Syversen, FAD
Når offentlige anbud utlyses, kommer ofte de ideelle aktørene til kort fordi de priser seg ut med dyre pensjonsordninger som det offentlige har pålagt dem å ha. Hensikten med "Samarbeidsavtalen" er å gjøre det enklere for det offentlige å velge ideelle tilbydere som tjenesteleverandør der det er mest hensiktsmessig. - Samarbeidsavtalen skal synliggjøre særtrekkene ved de ideelle. Disse særtrekkene kan bidra til økt kvalitet i helse og omsorgsektoren, sa statsråd Rigmor Aasrud. da hun besøkte frokostmøte til Virke Ideell.

Et gjennombrudd og stor anerkjennelse
- At en slik Samarbeidsavtale mellom Regjeringen og ideell sektor nå blir en realitet, er et viktig gjennombrudd og en politisk anerkjennelse av tjeneste som ideelle aktører leverer, sier seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad, som også var tilstede på møtet.

- Det faktum at alle partier på Stortinget slutter seg til hovedprinsippene, er og av stor betydning. Avtalen vil da overleve skriftende regjeringer, legger Sagstad til.

Anerkjenne, styrke og synliggjøre ideelle
- Målet med "Samarbeidsavtalen" er at den skal inneholde noen overordnede prinsipper for samhandlingen mellom staten og ideell sektor. Vår målsetning er et best mulig samlet tjenestetilbud for befolkningen, og det kommer til å være førende for arbeidet. Vi ønsker at avtalen skal synliggjøre særtrekkene og kvaliteten ved dere som tjenesteleverandører. Samarbeidsavtalen skal bidra til å anerkjenne, styrke og synliggjøre den viktige rollen de ideelle aktørene spiller i den norske velferdsstaten, sa Aasrud.

Statsråden var klar på at offentlige innkjøp ikke bare skal handle om pris, og at regjeringen derfor er opptatt av å løfte spørsmålet om kvalitet opp i samarbeidsavtalen. Men det er krevende å måle kvalitet, vedgikk statsråden som avsluttet med å si at hun gledet seg til å fortsette arbeidet med å systematisere samhandlingen med ideell sektor.


Kilde: Virke
Oppdatert