Gå til innholdet

Forhandlinger førte fram til et endelig statsbudsjett for 2018 forrige uke. Noen lyspunkter for stiftelsen CRUX er verdt å merke seg.

De fem millionene som budsjettet var redusert med på posten for mor og barn-sentrene, er kommet inn igjen i endelig budsjett. Posten på justisbudsjettet som gir tilskudd til frivillige som arbeider med kriminalomsorg (domfelte under straffegjennomføring), var opprinnelig redusert med 10 millioner kroner. I endelig budsjettet er reduksjonen strøket og det er også plusset på fem millioner.

- Stiftelsen CRUX er fornøyd med at Stortinget har fanget opp signaler som er kommet fra både oss og andre innenfor frivillighetssektoren, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Generelt er frivilligheten i statsbudsjettet styrket gjennom budsjettforhandlingene. KrF og Venstre har sørget for det.

- Det er også andre budsjettposter enn de nevnte som kan gi positive utslag for oss, men det er litt for tidlig å si hvordan dette vil berøre oss, sier Liessem.

Han er opptatt av at politikerne ser verdien av mangfold i helse- og omsorgsfeltet. – Brukerne av tjenestene innenfor helse og omsorg er mangfoldige. Dersom det er ulike leverandører i feltet vil det også bli variasjon i tjenestene, til beste for brukerne. Det er viktig at politikerne sørger for at de ideelle virksomhetene får rammevilkår som gjør at de kan eksistere ved siden av offentlige og kommersielle tjenester, avslutter generalsekretær Liessem.
Oppdatert