Gå til innholdet

Tirsdag 21.juni møtte statsråd Audun Lysbakken (SV) fire representanter fra Solstrand Barnevernsenter og Bokn Bufellesskap.

Fra høyre: Øistein Gunnarshaug (Bufetat), Bror Eriksen (Sveio Bufellesskap) og statsråd Audun Lysbakken (SV).
For knapt en måned tilbake møtte statsråd Audun Lysbakken generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste Helmuth M. Liessem og representanter fra Styve Gard og Kalfaret Behandlingssenter. Nå var det Solstrand Barnevernsenter og Bokn Bufellesskap som fikk muligheten til å komme med sine innspill til statsråden.

Lysbakken var invitert til Sveio Bufellesskap, hvor han møtte ideelle virksomhetene innen barnevern i Fonna området. Det vil si Solstrand Barnevernsenter og Bokn Bufellesskap fra Kirkens Sosialtjeneste, Hardanger Fartøyvernsenter i tillegg til Sveio Bufellesskap. Audun Lysbakken hadde på sin side med seg to fra politisk ledelse, Øistein Gunnarshaug (områdeleder fra Bufetat i Fonna), en SV representant fra Barnepanelet, og to fra SV lokalt.

Fra samarbeidspartner til leverandør
- Statsråd Audun Lysbakken var godt orientert om situasjonen som Solstrand Barnevernsenter har vært gjennom med nedleggelsen av Kortidsavdelingen. Han tok seg god tid til å lytte til hva vi tenker og er opptatt av, forteller  virksomhetsleder ved Solstrand Barnevernsenter Terje O. Hovland

-Vi understreket viktigheten av hva Solstrand har vært, nemlig en integrert del av det faglige tilbudet i andrelinje tjenesten, og ikke et "supplement" til det offentliges tilbud. Vi påpekte de uheldige utslagene av anbudssystemet, hvor samarbeidet med organisasjonene har endret seg. På et tidspunkt opptrer vi mer som leverandører enn fagfolk. I tillegg la vi vekt på bekymringen over den ensidige, tunge satsingen på fosterhjem, og den manglende tilsynsordningen med fosterhjemmene. Den er nærmest ikke eksisterende, sier Hovland.

Bokn Bufellesskap problematiserte ordningen med "Rammeavtaler", og sa også noe om hvordan visjon og verdier er en viktig del av det å være ideell virksomhet.

Regjeringens tre satsingsområder
På møtet oppsummerte statsråd Audun Lysbakken regjeringens tre satsingsområder innen barnevern:
1. Styrke førstelinjetjenesten innen barnevern 
2. Sikre de ideelles plass i barenvernet
3. Evaluere Barnevernreformen (2004) 
Oppdatert