Gå til innholdet

Diakonikonferansen 24.-25. oktober 2019 nærmer seg med stormskritt. Programmet er spikret, og Leo Ajkic gleder seg til å møte det diakonale Norge, og kanskje utfordre oss litt. Har du meldt deg på? Husk redusert pris før 15.september!
Leo Ajkic kommer til Diakonikonferansen i oktober.
Temaet for Diakonikonferansen 2019 er «Noen må våke - stemmer for rettferdighet i det offentlige rom. Dette handler om kampen for rettferdighet. Samtidig er det en kamp om oppmerksomhet og definisjonsmakt: Hvem slipper til i det offentlige ordskiftet? Hvilke erfaringer får gyldighet? Hvem vinner frem med sine interesser? Hvordan kan vi som diakonale aktører få mot, bevissthet, inspirasjon og kunnskap om å være en tydelig og uredd diakonal stemme i samfunnet? 

Leo Ajkic en uredd mediepersonlighet
En av bidragsyterne er Leo Ajkic. Siden 2007 har han vært en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet med et brennende samfunnsengasjement og en utradisjonell tilnærming til de store og små spørsmålene i livet. Han utfordrer og berører. Nylig ble han tildelt både Brobyggerprisen og Jonasprisen for sitt engasjement. 

Aktuelt samfunnstema i tråd med CRUX-verdier 
 - Å være stemmer for de "stemmeløse" er et høyaktuelt samfunnstema. Det samsvarer også godt med ett av CRUX sitt strategiske fokusområde (synlighet), og vårt mål om å «stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner». Jeg håper vi blir mange CRUXere på Diakonikonferansen i Oslo i oktober. Programmet og bidragsyterne er spikret, og dette blir knallbra, sier seniorrådgiver Asbjørn Sagstad, som også sitter i programkomiteen. 
 
Sjekk programmet og meld deg på! 
NB! Redusert pris for påmelding før 15.september

Kort om Diakonikonferansen
Diakonikonferansen 2019 arrangeres på Diakonhjemmet 24.-25.oktober. Konferansen er et samarbeid mellom CRUX, VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Det teologiske menighetsfakultet og Kirkerådet. I 2019 arrangeres konferansen i samarbeid med Oslo bispedømme.
Oppdatert