Gå til innholdet

Spesialpedagog og familieterapeut Karen Ueland ble før sommeren ansatt som leder av Stiftelsen CRUX sin satsing på hjemmebaserte tjenester i Oslo. Hun er nå på plass på hovedkontoret.

Stiftelsen CRUX fikk på våren kontrakt med Oslo kommune om å levere såkalte hjemmebaserte tjenester, altså tjenester innenfor forebyggende oppfølging i barnevernet. Det er Ueland som skal være ansvarlig for å bygge opp og drifte avdelingen som skal levere disse tjenestene til Oslo kommune.

Hun er 41 år og bor på Nordstrand i Oslo med mann og fire barn. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har også mastergrad i familieterapi. Tidligere i karrieren har hun vært både miljøterapeut og «vanlig» lærer.

Til stiftelsen CRUX kom hun fra jobb som spesialpedagog i Oslo-skolen gjennom mange år.

- Jeg har jobbet i Søndre Nordstrand bydel på litt forskjellig nivå og i ulike stillinger med frafallsproblematikk og ungdom som dropper ut av skolen. Minoritetselever utgjør en stor del av gruppen og det har vært fokus på nært samarbeid med familie og andre i systemet rundt ungdommene. Det jeg synes var det mest spennende elementet i en slik jobb var å møte andre kulturer og over tid opparbeide kunnskap om disse kulturene, sier hun. 

På spørsmål om hva som fasinerte henne med stiftelsen CRUX og jobben som leder av de hjemmebaserte tjenestene i Oslo, svarer hun at hun både liker tilnærmingen til stiftelsen og selve det å bygge opp noe nytt.

— CRUX har fokus på at alle er likeverdige parter. Menneskesynet preges av at man ser hele mennesket og møter den enkelte med åpenhet og respekt. Samtidig er det å være med å starte opp noe, skape noe fra bunnen av, veldig spennende, sier Ueland. Hun påpeker også at det å jobbe forebyggende er helt grunnleggende i hennes tankegang.

Hva ønsker du på sikt å oppnå i jobben?

— Jeg har som mål at stiftelsen CRUX skal oppnå troverdighet som aktør, og bli brukt fordi vi har en stab med rett kompetanse og gode verktøy for å møte utfordringene i Oslo, sier Ueland.

Ueland skal nå bruke den nærmeste tiden til å bli kjent med stiftelsen og arbeidsmetodikk, for deretter å bygge opp en avdeling som kan levere gode tjenester til Oslo kommune.

— Barnevernet beveger seg i retning av mer lokalt baserte og mindre ressurskrevende tiltak i kommunal regi. Det er viktig at vi i stiftelsen CRUX følger opp dette. Vi gleder oss over at Karen er med på laget, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Oppdatert