Gå til innholdet

Frivillighet Norge etterlyser en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å sikre ideelle aktørers vilkår.

Generalsekretær Birgitte Brekke. Foto: Frivillighet Norge
Mens Jens Stoltenberg sier til NRK at det er bedre å kjøpe helse- og omsorgstjenester av Kirkens Bymisjon enn internasjonale, kommersielle aktører, sørger dagens praksis for at ideelle institusjoner dør i raskt tempo. Frivillighet Norge etterlyser en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å sikre ideelle aktørers vilkår, som lovet av helseministeren i juni i fjor.

Ideelle institusjoner dør
- Hvis Regjeringen mener alvor med at de vil satse på ideelle aktører, må de vise dette i praksis. Nå dør de aktørene Regjeringen helst vil samarbeide med, sier generalsekretær Birgitte Brekke i Frivillighet Norge.
Situasjonen for de ideelle aktørene i dag er kritisk. Konkurranse med kommersielle aktører og mangel på langsiktige rammevilkår har sørget for at rundt 25 ideelle institusjoner for rusbehandling, sykehjem og barne- og familievern har blitt lagt ned de siste årene, mens et titalls institusjoner er truet av nedleggelse.
- Det offentlige kan ikke dekke behovet for helse- og omsorgstjenester alene, men gang på gang er det de kommersielle aktørene som vinner fram som leverandører på bekostning av de ideelle, ikke-kommersielle institusjonene, sier Brekke.

Etterlyser hurtigarbeidende arbeidsgruppe
- Nå må Regjeringen innse at den merverdien ideelle aktører representerer i form av blant annet et helhetlig brukerfokus, utvikling av nye metoder og tjenester og lang erfaring og kompetanse er i ferd med å forsvinne. Hvor er den hurtigarbeidende arbeidsgruppen som skulle sikre vilkårene for ideelle aktørers institusjonsdrift? spør Birgitte Brekke.
Den hurtigarbeidende arbeidsgruppen ble lovet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Stortinget 9. juni i fjor, og skulle bedre vilkårene for ideelle aktører. Tross flere etterlysninger fra blant andre Frivillighet Norge, har den ikke ennå blitt etablert.


Generalsekretær Birgitte Brekke 
Frivillighet Norge

Kilde: Frivillighetnorge.no
  
Oppdatert