Gå til innholdet

Stiftelsen CRUX er naturlig nok positiv til Arbeiderpartiets forslag om å fase ut kommersielle aktører i barnevernet. Geir Jørgen Bekkevold, KrF sier, overraskende, klart nei i fredagens Vårt Land.
Arbeiderpartiet la tidligere i uken fram forslag i Stortinget om at Regjeringen skal lage opptrappingsplan for hvordan de ideelle og de offentlige aktørene kan få større andeler på barnevernsfeltet. Del to av forslaget er å fase ut kommersielle leverandører.

Nå begynner reaksjonene å komme. I fredagens Vårt Land siteres både stiftelsen CRUX og Frelsesarmeen. – De prioriterer med dette organisasjoner som setter barn i sentrum, ikke store selskap med eiere som skal ha profitt. Hvordan KrF vil stille seg til dette er viktig, sier generalsekretær i CRUX, Helmuth M. Liessem til Vårt Land.

Og til Vårt Land sier KrF at de ikke vil støtte forslaget.

Forslaget skal nå til Familie- og kulturkomiteen. Det er forventet at det sluttbehandles i Stortinget i mai.
Oppdatert