Gå til innholdet

- Ideelle organisasjoner er vant med fine ord. I praksis er vi også vant med å ikke bli en av vinnerne i statsbudsjettet. Vi har derfor merket oss at KrF og Venstre tar ideelle organisasjoner mer på alvor i sine alternative statsbudsjetter, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

Generalsekrtær i stiftelsen CRUX, Helmuth M. Liessem, er fornøyd med at Vesre og KrF har fjernet kuttene til ideell sektor i sine alternative budsjetter.
I det opprinnelige forslaget til statsbudsjett, opplevde ideelle organisasjoner store kutt i budsjettpostene. Det ble kuttet 40 millioner kroner på aktivitetstilbud drevet av frivillige og ideelle organisasjoner under Helsedirektoratet. På Justisdepartementets områder er tilskuddene for frivillig virksomhet under kriminalomsorgen kuttet med ti millioner. Når det gjelder barnevern, var rammen for kjøp av plasser i ideelle sentre for foreldre og barn kuttet med fem millioner kroner.

- Stiftelsen CRUX stilte i budsjetthøringer på Stortinget og etterlyste større satsing på det arbeidet ideelle organisasjoner gjør for å følge opp tidligere rusmisbrukere, straffedømte og andre som har falt ut av arbeidslivet, og vårt arbeid på barnevernsfeltet. Vi er der at dersom rammene ikke økes i endelig budsjett, må stiftelsen CRUX vurdere å redusere virksomheten vår blant annet på oppfølging innen kriminalomsorgen, sier generalsekretær Liessem.

Han er derfor fornøyd med at KrF og Venstre i sine alternative budsjett har fjernet eller redusert kuttene både når det gjelder de 40 millionene som ble borte på Helsedirektoratets budsjett, og de ti millionene som forsvant på Justisdepartementets budsjett. Også rammen til foreldre og barn-sentrene er på plass i de alternative budsjettene for begge partiene.

– Det er tilfredsstillende når både KrF og Venstre også i kroner og øre viser at de verdsetter vårt arbeid, sier generalsekretær Liessem.

Han er nå spent på hva som skjer av endringer før endelig statsbudsjett kommer rett før jul.

– Jeg håper at Krf og Venstre får gjennom sine forslag, slik at stiftelsen CRUX og andre ideelle organisasjoner kan fortsette sitt viktige arbeid for å få dem som har falt utenfor tilbake på sporet, avslutter Helmuth M. Liessem.
Oppdatert