Gå til innholdet

- Stiftelsen CRUX bygger en livsviktig bro fra fengselet til verden utenfor gjennom den rehabiliterende aktiviteten vi driver for dem som er i, eller nettopp ute av, fengsel, forklarte generalsekretær Helmuth M. Liessem på onsdagens budsjetthøring i Stortingets justiskomité.

Både generalsekretæren og seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe var til stede i høringen.

I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått å legge ned 250 fengselsplasser med lavere sikkerhet. Dette er stiftelsen CRUX sterkt kritiske til og det ble formidlet til komiteen i høringen. Norge har en trinnvis og progressiv soningsmodell der åpne fengsler gjør den drastiske overgangen fra fengselsliv til å bli samfunnsborger litt mindre krevende, fordi det gir mulighet for gradvis integrering i samfunnet utenfor fengslet.

- Vi ser at politikerne argumenterer med at det er overkapasitet på åpne fengselsplasser. Stiftelsen CRUX kan ikke forstå det. Vi etterlyser nå en konsekvensutredning, som en del av en ny kriminalomsorgsmelding, som kan legge grunnlaget for en langsiktig strategi for kriminalomsorgen, sier generalsekretær Liessem.

I høringen var stiftelsen CRUX også opptatt av det må settes av mer penger i justisbudsjettet til frivillige og ideelle organisasjoner og det arbeidet disse gjør innenfor kriminalomsorgen. – Den innsatsen frivillige og ideelle organisasjoner gjør for å hjelpe kriminelle fra et liv i fengsel til et liv i frihet er svært verdifull for samfunnet. Da blir det for smått når alle organisasjonene på feltet må kjempe med nebb og klør om en post på snaue 25 millioner, som også har stått stille en del år, påpekte Liessem.

Stiftelsen CRUX formidlet også i høringen at den er positiv til at det er satt av penger til et pilotprosjekt i Bjørgvin fengsel for å prøve ut en ny modell for avrusning, der helsepersonell gjennomfører avrusning inne i fengselet.
Oppdatert