Gå til innholdet

I løpet av de siste 25 årene har antallet kirkelig forankrede institusjoner i helse- og sosialsektoren sunket med en tredjedel.

Torbjørg Aalborg leder avdeling for helse, utdanning, kultur og frivillige organisasjoner i HSH.
Den ferske rapporten er utarbeidet av Diakonhjemmet Høgskole på oppdrag fra HSH (hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge). HSH krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å stoppe trenden. Gjennomgangen avdekker at en drastisk nedgang i antall institusjoner i flere sektorer fra 1984-2008, og i antall plasser:
• Antall institusjoner innenfor somatisk helsevern (sykehus) har gått ned fra 24 til 14.
• Antall pleie- og omsorgsinstitusjoner er redusert fra 99 til 40.
• Diakonale institusjoner i helsesektoren er redusert fra 244 med til sammen 9.900 plasser, til 146 med 5.400 plasser.

Møtte administrasjonsministeren
- De kirkelige helseinstitusjonene representerer en urovekkende utvikling både i antall plasser og institusjoner. Vi er redd sektoren vil skvises ut på grunn den store nedgangen, sier Torbjørg Aalborg, leder av HSHs avdeling for helse, utdanning, kultur og frivillige organisasjoner. Mandag var hun i møte med administrasjonsminister Rigmor Aasrud for å diskutere problemet med at ideelle velferdsleverandører skvises av anbudsregler og prispress, og de frivillige organisasjoners framtid. I møtet deltok også representanter for flere av de største ideelle aktørene på feltet.

- Statsråden ønsker en gjennomgang for å se på hva som kan gjøres. Det blir ikke noe anbudsfrys, slik enkelte har foreslått, men hun var opptatt av å finne løsninger. Statsråden understreket særlig at hun nå forstod alvoret i forskjellene mellom aktørene hva gjelder pensjonsforpliktelser. Det er en viktig erkjennelse, sier Torbjørg Aalborg.

Skiller ikke mellom kristelige og andre frivillige organisasjoner
I Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets politiske ledelse er man opptatt av å understreke at staten ikke skiller mellom kristelige og andre frivillige organisasjoner: – Vi er opptatt av at ideelle organisasjoner har spilt og kommer til å spille en viktig rolle i velferdsproduksjonen, sier statssekretær Inger-Anne Ravlum (Ap).

Ideologisk endring
Professor Olav H. Angell ved Diakonhjemmet Høgskole har utført kartleggingen for HSH. Han peker på at tallene muligens ikke er så drastiske som de ser ut til: – Flere av de diakonale institusjonene er ikke blitt lagt ned, men overført til offentlige eiere. Dessuten har en del tiltak blitt startet opp der andre har blitt lagt ned, slik at bruttoendringen egentlig ikke er så stor. – Men, poengterer Angell, rapporten viser en endring av ideologien i helsepolitikken.

Aller størst er reduksjonen innen sykehus, barnevern og pleie- og omsorgstjeneste. Her er antallet institusjoner redusert til en tredjedel i forhold til 1984-nivå. Angell mener dette er en utilsiktet følge av regjeringens omorganisering av helsesektoren i 2002. – Jeg har ikke inntrykk av at regjeringen har hatt til hensikt å redusere tilbudet, eller å gjøre det tøffere for private. Likevel har en statlig overtaking og innføringen av helseforetakene stort sett ført til en reduksjon i institusjonenes kapasitet, sier Angell.

Kilde: HSH og Vårt Land
Oppdatert