Gå til innholdet

Rådmannen i Øvre Eiker kommune sitt forslag om å avslutte kontrakten ved utløpsdato, og overta driften for å spare 2 millioner kroner, ble vedtatt.

Boligtiltaket Haugveien blir kommunalt tiltak fra 01.01.2016.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 28 stemmer i kommunestyret 27.10.2015. Krf sitt motforslag fikk 9 stemmer, og dermed er det klart at kommunen tar over driften av botilbudet for rusavhengige i Haugveien fra 31.12.2015. Virksomheten fortsetter i de samme lokalene, men ingen ansatte skal overtas av kommunen.

Innsparinger
I begrunnelsen for vedtaket står det det at rådmannen vektlegger at det er medarbeidere i den kommunale tjenesten (rusteamet) som selv har foreslått å overta driften, og at det uten særlig ulempe for brukerne får en årlig innsparing på 2 mill. kroner.

Krf sterkt imot forslaget
Kjell Erland Grønbeck (Krf) påpekte derimot at det er urealistisk å spare penger uten at dette går vesentlig ut over tilbudets kvalitet. Han løftet frem at "Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste har driftet tjenesten godt i henhold til kontrakt, og vist seg å være en god samarbeidspartner for kommunen i dette viktige arbeidet."

Kvalitet og engasjement
- Fra hovedkontorets side beklager vi sterkt at Kirkens Sosialtjeneste ikke får mulighet til å drive dette viktige tiltaket videre. Boligtiltaket Haugveien har vært drevet med høy grad av omtanke for brukernes behov, med god kvalitet og stort og ekte engasjement! En stor blomst til en dyktig og dedikert stab, poengterer seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Ruth Ingrid Ulstein Bøe.

- Vi deler Krf sin bekymring og stiller oss spørrende til om kommunen vil kunne opprettholde god nok kvalitet for brukerne med en slik innsparing. Vi reagerer også på kommunens håndtering av selve prosessen, der vi blant annet mener at Kirkens Sosialtjene kunne ha vært invitert inn i arbeidet med å finne løsninger, sier Ulstein Bøe.
Oppdatert