Gå til innholdet

CRUX Øvre Eiker i Hokksund inviterte til julelunsj med en rekke innbudte gjester og brukere. Men én gjest hadde de ikke forutsett skulle komme, nemlig Jon Erik Lund fra Gjensidigestiftelsen. Slikt blir det tårer av.

 
De ni ansatte i stiftelsen i Hokksund går en noe usikker fremtid i møte. De må nemlig nedbemanne til ca. 3,5 årsverk - blant annet på grunn av frafallet av et Nav-prosjekt. Driften av bruktbutikken og det sosiale på senteret i Stasjonsgata vil likevel fortsette.

Det kunne derfor ikke kommet på noe bedre tidspunkt dette besøket. Jon Erik Lund hadde nemlig med seg ikke mindre enn to solide sjekker. Den første på 350.000 kroner til innkjøp av ny bil som skal kunne brukes til større grupper ut på tur. Den andre sjekken var på hele 500.000 kroner. Dette er penger som skal brukes til å rekruttere flere frivillige og bistå ansatte og brukere av senteret.

Det var derfor en meget tårevåt virksomhetsleder i Elisabeth Spiten Engh som forsøkte å takke for gavene. Det var langt fra enkelt og hun måtte få hjelp fra stiftelsen sentralt.

Den årlige julelunsjen for brukere av huset, ansatte og ikke minst alle samarbeidspartnerne, er mulig takket være gaver fra det lokale næringslivet. Men nå går altså senteret trangere tider i møte, selv om 850.000 kroner kommer ekstremt godt med.

Ordfører Knut Kvale kunne ikke komme med pengegaver, men roste stiftelsen for arbeidet de gjør for personer med rusproblemer og psykiske problemer og mye annet. Han håpet kommunen kunne fortsette det gode samarbeidet og minnet om at mye av det kommunen driver med handler om å ta vare på innbyggerne i en rekke sammenheng.

Stiftelsen CRUX
Visjonen til CRUX-stiftelsen er at deltakerne eller brukerne av senteret skal bli aktive innbyggere og følge seg inkludert i fellesskapet. Senteret i Hokksund, som er ett av åtte, tilbyr hjelp blant annet gjennom arbeidstrening og oppfølging for å hjelpe mennesker tilbake til et så normalt liv som mulig.

Hver uke er det mellom 20 og 30 innom senteret for å snakke med de ansatte eller få seg et måltid. De er også med på ulike arbeidsoppdrag og det er her bilen med plass til flere kommer til nytte. Den skal også kunne brukes til turer i mer sosiale settinger.

Trenger flere frivillige
Med reduserte budsjetter trenger stiftelsen flere frivillige for å kunne utføre like mye arbeid og innsats som tidligere. Disse bistår ansatte og brukere i den daglige driften av både butikk og senter.

Og at dette betyr mye for brukerne er helt klart. To av dem kunne i dag fortelle hva de har fått igjen for å være her. Noen har kortere opphold, mens andre har gått til og fra i over 10 år. Men det har alltid vært en åpen dør her og de er alltid velkomne, kunne de fortelle.

Tekst og foto: Roy Hansen, Eikernytt
Oppdatert