Gå til innholdet

Staten ved Bufdir er dømt til å dekke påløpte og framtidige pensjonsutbetalinger ved to av Kirkens Sosialtjeneste sine virksomheter.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
I 2012 saksøkte Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens Bymisjon Rogaland og Josephinestiftelsen Staten ved Bufdir. Da de aktuelle stiftelsene inngikk driftsavtaler med Rogaland fylkeskommune for mange år siden, ble de pålagt å ha ytelsesbaserte pensjonsavtaler for sine ansatte, tilsvarende offentlig pensjon. Da barnevernet ble overført fra fylkeskommunen til Staten ved Bufdir i 2004, ble driftsavtalene videreført. Etter få år ble driftsavtalene sagt opp og driften av ideelle barnevernsinstitusjoner ble lagt ut på anbud med virkning fra 1. februar 2009.

-Problemet for oss, og de andre to saksøkerne, er at vi hvert år får ”ekstraregninger” på pensjon som reelt sett påløp under driftsavtalen. Dette er kostnader for arbeidsgiver som vi hevder er opparbeidet under den gamle driftsavtalen. Det er disse kostnadene vi har krevet at staten skal dekke, i, sier Liessem.

I april 2012 ble rettsaken kjørt i Oslo Tingrett, og de ideelle virksomhetene vant på alle punkter, inklusiv saksomkostninger. Saken ble anket, og 9.-11. september 2014 var den oppe i Lagmannsretten.
 
- I dag kom domsavsigelsen. Igjen har vi vunnet på alle punkter, inklusiv saksomkostninger både for tingretten og lagmannsretten. Det er et viktig prinsipp at oppdragsgiver betaler alle faktiske kostnader knyttet til et oppdrag som en ideell virksomhet leverer. Dette var også en avgjørende grunn til at vi valgte å gå til sak, og det er gledelig å se at Lagmannsretten har gitt oss medhold, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Dommen var enstemmig. 
Oppdatert