Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste starter bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger mellom 15 og 18 år i Trondheim.

Gnerealsekretær Helmuth M. Liessem
​- Dette er et nytt fagområde for oss, men samtidig ligger det nært opp til barnevernsfeltet der vi allerede har mye god kompetanse. I tillegg vil virksomhetene innen psykisk helse og rusavhengighet kunne tilføre oss viktige perspektiver på traumebasert omsorg. Kirkens Sosialtjeneste sitt arbeid rundt omkring i landet handler på mange måter om integrering. Integrering av mennesker i et åpent og rommende fellesskap, samfunnsmessig, sosialt og psykologisk. Tiltaket i Trondheim er et nytt og gledelig tilskudd til dette arbeidet, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Viktig diakonal- og samfunnsoppgave
- Vi har lenge hatt planer om å få etablert denne type tiltak. Det er viktig at diakonale organisasjoner er synlige på integreringsfeltet, og at vi ikke overlater tjenesteytingen til kommersielle aktører. En god integrering på ungdommenes individuelle premisser er avgjørende for at de skal få et godt liv i Norge. God integrering er også viktig for samfunnet, sier Liessem.

Kontrakten inngås med Trondheim kommune, og skal starte opp 1.oktober 2016.

Er du interessert i å søke en av stillingene i bofellesskapet?
Se utllysningsteksten her. Søknadsfristen er 18.mai.  
Oppdatert