Gå til innholdet

Navn- og logobyttet skjer i løpet av høsten. - Vi er forventningsfulle og gleder oss til å hete CRUX. Navnet er kort, favner det vi jobber med og vektlegger vårt diakonale ståsted, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem, som også ønsket en tidsriktig og profesjonell logo.

Stiftelsen CRUX sin nye logo
- Selv om navnet endres, og vi får en ny visuell profil, vil det viktigste bestå. Vi er fortsatt en diakonal, ideell aktør som leverer helse- og omsorgstjenester og som vil stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner. Vi driver fortsatt ut fra et tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og med arbeidsformer preget av innovasjon og læring. Og vi skal fortsatt levere samme høye kvalitet på våre tjenester som vi er kjent for, sier Liessem.

Hva betyr navnet CRUX?
CRUX har flere betydninger:
• Latinsk ord som betyr «kors». Dette hentyder til vårt kristne, diakonale idégrunnlag.
• Et begrep hentet fra klatresporten, og betegner det antatt vanskeligste punktet i en klatrerute.
• Representerer et veiskille. Et sted for valg, nye muligheter, alternative veier å gå.
• CRUX eller et kors har en horisontal linje og en vertikal linje. Det horisontale planet handler om relasjoner, samarbeid, støtte, nærvær, synlighet, mv. Det vertikale planet handler om vekslingen mellom ideologi, tro, verdier, mål og hvordan dette får konkret utslag i den konkrete verden.

Fra oransje til mørk grønn
Den nye hovedfargen er dyp grønn, som også er diakoniens farge. Logoen har en fin symbolikk og et profesjonelt uttrykk. Noen vil se en klatrebevegelse i logoen eller et kors, mens andre merker seg at den må «jobbes litt med» og dermed gjenkjenner den lettere.

Fire aksentfarger
Logoen fremstår i designmanualens alle fem farger og vil brukes om hverandre. De fire pastellfargene presenterer oss på en moderne, jordnær og frisk måte.  Fargene gjenspeiler mangfoldet av mennesker vi jobber for og med, og alle de ulike og sammensatte tjenestene som CRUX tilbyr. Det å romme ulikheter og mangfold er også grunnleggende i vårt diakonale verdigrunnlag. 

Her er de andre variantene av logoen vår som du vil kunne møte på:

Logo med aksentfarger

Oppdatert