Gå til innholdet

Samarbeidsprsojekt mellom Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og Nasjonal kompetansetjeneste TSB resulterte i håndbok til helsepersonell.  

Foto: antidoping.no
I 2014 ble steroideprosjektet opprettet og ledet av Christine Wisløff. Hånboken gir kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av steroideproblematikk. Steroidebruk - hvilke symptomer bør behandler se etter, og hvem er det nyttig å samarbeide med for at behandlingen skal bli effektiv?

Berta%20Jorunn%20Vikesund Kalfaret Behandlingssenter i arbeidsgruppen
Fagkonsulent og sykepleier ved Kalfaret Behandlingssenter, Berta Jorunn Vikesund, har vært med i ekspertgruppen. 

- Vi har systematisk innhentet forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider. Resultatet er samlet i en håndbok "Anobole-androgene steroider. Kunnskap og veiledning i daignostikk og behandling" som nå blant annet distribueres til alle fastlegekontorer, sier Vikesund.

ndbok i anabole-androgene steroider
Håndboken er primært en veileder for fagpersoner som møter pasienter med denne problemtaikken innen rusfeltet, men også helsetjenester ellers. Den er et oppslagsverk, og skal øke kunnskapen om anbefalt medisinbruk og bidra til bedre behandling og oppfølging av brukere som har fysiske og psykiske symptom på grunn av kort- eller langvarig bruk av doping. Boken også er for brukere og pårørende.

Bruk oppdages via bivirkninger
- Endel pasienter kommer i kontakt med helsevesenet på grunn av bivirkningene de får. For eksempel kan en ung mann få hjerteinfarkt som skyldes steroidebruk. Da er det viktig at helsepersonellet som møter pasienten, sitter på kompetansen om steroider. Betydningen av tverrfaglig behandling stor, fordi brukeren har fysiske og psykiske plager som følge av bivirkninger, som igjen krever oppfølging fra flere hold, poengterer Berta Jorun Vikesund.

Hun forteller at mange helsepersonell og fagfolk er usikre på hvordan de skal møte denne pasientgruppen. Andre er kunnskapsløse, og noen også respektløse og ønsker ikke å forholde seg til problematikken. Brukerne blir møtt med holdningen "kom tilbake når du har sluttet med dette".

Bestill håndboken
Last ned håndboken 

Bestill håndboken (den er gratis og blir fritt tilsendt)
Steroideprosjektet
Oslo Universitetssykehus
steroider@ous-hf.no
Tlf 469 59 791

Delta på kurs - gratis
Det arrangeres gratis kurs om temaet følgende datoer:
3. november: Trondheim
4. november: Bergen
13. november: Stavanger

Tema
Hva er anabole androgene steroider?
Laboratorietesting
Fysiske og psykiske bivirkninger av steroidebruk
Hvem blir misbrukere?
Psykososial behandling
Aktuell forskning

Kursledere
Tommy Moberg: Svensk sosionom med 25 års erfaring med behandling av helseskader av AAS-bruk. Driver undervisning og har utgitt tre fagbøker om emnet. Den siste var “I huvet på en steroidanvändare” (2014).

Helene Paus Aasen:
Spesialist i klinisk psykologi med fordypning i avhengighetslidelser. Medarbeider i Steroideprosjektet med kliniske oppgaver og ansvar for oppsummering av forskning.

Christine Wisløff: Sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet samt fysisk aktivitet i behandling. Prosjektleder for Steroideprosjektet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Påmelding
steroider@ous-hf.no
Tlf. 469 59 791


Oppdatert