Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens Bymisjon Rogaland og Josephinestiftelsen saksøkte Staten ved Bufdir i 2012. Kravet var å få dekket pensjonskostnader som var påløpt Solstrand Barnevernsenter og Bokn Bufellesskap frem til deres gamle driftsavtaler utløp 31. januar 2009.

Oslo Tinghus
Rettssaken foregikk i Oslo Tingrett 8.-11. april 2013 og dommen ble avsagt 8. mai. -Saksøkerne vant på alle punkter, inklusiv saksomkostninger. Ankefristen er èn måned, og vi er selvfølgelig spente på om staten anker, sier økonomisjef i Kirkens Sosialtjeneste Torgeir Nevland. 

Bakgrunn for saken
Da de aktuelle stiftelsene inngikk driftsavtaler med Rogaland fylkeskommune for mange år siden, ble de pålagt å ha ytelsesbaserte pensjonsavtaler for sine ansatte, tilsvarende offentlig pensjon. Da barnevernet ble overført fra fylkeskommunen til Staten ved Bufdir i 2004, ble driftsavtalene videreført. Etter få år ble driftsavtalene sagt opp og driften av ideelle barnevernsinstitusjoner ble lagt ut på anbud med virkning fra 1. februar 2009.

-Problemet for oss, og de andre to saksøkerne, var at vi hvert år får ”ekstraregninger” på pensjon som reelt sett påløp under driftsavtalen. Dette er kostnader for arbeidsgiver som vi hevder er opparbeidet under den gamle driftsavtalen. Det er disse kostnadene vi har krevet at staten skal dekke, og som nå retten har gitt oss medhold i, sier Nevland.

Dommen sier at staten skal betale påløpte og framtidige utbetalinger knyttet til kostnader i driftsavtaleperioden. 
Oppdatert