Gå til innholdet

- Nå gjør vi et fremstøt som ideell aktør, og ønsker å gjøre vårt for å bidra til å møte de store behovene for fosterhjem, sier seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad.

For de aller fleste barn og unge er fosterhjem et bedre alternativ enn institusjon. I følge Bufetat trenger flere enn 1000 nye barn og unge fosterhjem hvert år. I tillegg øker behovet for fosterhjem med 10 prosent per år.

I Kirkens Sosialtjeneste har Solstrand Barnevernssenter drevet fosterhjemstilbud i Fonna-området i mange år. Nå har også Styve Gard (Hordaland) og Rostad Ungdomsheim (Trøndelag) opprettet fosterhjemsavdelinger, med egen avdelingsledere for arbeidet.

Annonsekampanje i mai og september
Annonsekampanjen kjøres i mai og september i avisene: Vårt Land, Bergens Tidende, Adresseavisen, Haugesunds Avis og fagbladet Fontene. I tillegg kjører virksomhetene annonser i lokalpressen. Annonsene har som hovedmål å sette Kirkens Sosialtjeneste på kartet som fosterhjemsaktør, og samtidig berede grunnen for rekruttering av nye hjem lokalt, 

Oppdatert