Gå til innholdet

Navnet Kirkens Sosialtjeneste er gått over i historien, men resten består.

19.oktober 2017 byttet vi navn til stiftelsen CRUX. Her er vår nye logo!
– Vi er fremdeles en diakonal, ideell aktør som leverer helse- og omsorgstjenester. Fokuset vårt ligger fortsatt på kvalitet i de tjenestene vi leverer og på å stå opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, sier generalsekretær Helmuth Liessem i stiftelsen CRUX.

Ordet CRUX er valgt av flere grunner. Det betyr kors på latin. For alle som er kjent med klatring, betyr det det kritiske punktet i en klatrerute. Det kan også bety veiskille.

– Både veiskille og klatresportbilde passer godt til det vi arbeider med hver dag: å gå sammen med mennesker som av ulike årsaker har store utfordringer, som sliter og jobber med livet sitt. Det kan være innenfor psykisk helsevern, barnevern eller rusbehandling og oppfølging som alle er områder der vi har virksomhet, understreker generalsekretær Liessem.

Han takker samtidig alle som har vært samarbeidspartnere til Kirkens Sosialtjeneste og ser frem til videre samarbeid i regi av Stiftelsen Crux.

Liessem understreker også at adresser, organisasjonsnummer, telefonnummer osv. både for virksomhetene rundt i landet og hovedkontoret i Oslo sentrum er det samme.
Oppdatert