Gå til innholdet

Rundt 200 ansatte og frivillige medarbeidere var samlet 8.-9.november til en intern markering av jubileet på Hotel Grand Terminus i Bergen.

I tillegg til interne krefter var filmskaper Margret Olin, filosof og etiker Henrik Syse og professor i psykiatri Ingvard Wilhelmsen invitert til å snakke om menneskeverd med ulike vinklinger. Med stand-upkomiker Roar Brekke på scenen og egen kveldsmesse i Korskirken, var det et spenn i dagene slik som Kirkens Sosialtjeneste ønsker det.
Mye latter, noen tårer, nye bekjentskaper, økt kunnskap om egen organisasjon, påfyll for både hodet og hjertet og sterkere tilhørighet til Kirkens Sosialtjeneste, preget dagene.
Oppdatert