Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste har satt i gang en intern kartlegging av organisasjonens historie. Dette er en del av det strategiske arbeidet fram mot 2016.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
De fire satsingsområder som er valgt er: Enhetlig organisasjon, vekst, kvalitet og selvforståelse. - Som en del av arbeidet med «selvforståelse» satte vi i gang en intern kartlegging av organisasjonens historie høsten 2013. Vi gjør dette fordi det danner grunnlag for vår identitet som organisasjon, sier generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste Helmuth M. Liessem.

Vil få frem fakta
- Vi ønsker å hente inspirasjon fra vår historie, kartlegge fakta og belyse forholdet til Norsk Misjon blant hjemløse (Misjonen) som var forløperen til Kirkens Sosialtjeneste. Vi vil undersøke hvilket oppdrag Misjonen hadde fra staten, hvordan dette ble utført og se på anklagene om kritikkverdige forhold som er rette mot Misjonen. Vi tar sikte på å avslutte arbeidet våren 2015, sier generalsekretæren.

Offentlig utvalg
Det er opprettet et offentlig utvalg, Tater-romaniutvalget, som i dag ledes av Knut Vollebæk. Utvalget skal undersøke Statens politikk overfor taterne, organisasjonenes rolle i utøvelse av denne politikken og hvilke konsekvenser dette hadde på gruppe- og individnivå for taterne. De skal også legge til rette for en forsoningsprosess mellom taterne og staten/organisasjonene. Utvalget vil legge frem sin rapport i mai 2015.

God dialog
- Vi har en fin dialog med utvalget som Vollebæk leder, og har hatt flere møter med dem. Dette arbeidet kan være positivt i den grad vi får frem fakta og en balansert beskrivelse av Norsk misjon blant hjemløse sitt virke, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.
Oppdatert