Gå til innholdet

Langsiktig avtale for Bergfløtt Behandlingssenter sikrer videre drift og nye tilbud.

Fra venstre: Marit Arnestad (avd.leder), Brita Vethe (virk.hetsleder) og Ole Petter Jupskås (avd.leder)
Onsdag 5.november fikk Kirkens Sosialtjeneste en løpende avtale med Helse Sør-Øst RHF for virksomheten Bergfløtt behandlingssenter. Dette gjør fremtidig drift tryggere og enklere. Nyheten tas imot med jubel av alle ansatte på Bergfløtt Behandlingssenter.

En annerkjennelse og bekreftelse
- At anbudet ble godkjent i sin helhet gir ikke bare en bekreftelse på at dagens virksomhet er et veldig bra produkt, men det gir også tiltro til nye tilbud og fremtidstanker. Et godkjent anbud gir Bergfløtt mulighet til å opprettholde dagens drift, opprette 2 brukerstyrte plasser, økt poliklinisk tilbud, mulighet til å utvikle poliklinisk dagbehandling og gruppeaktiviteter, samt i større grad skreddersy tilbud til å møte pasienters behov, forteller virksomhetsleder Brita Vethe.

Ni ideelle virksomheter fikk avtale
Det er første gangen Helse Sør-Øst RHF tildeler løpende avtaler. Ni private ideelle institusjoner innen psykisk helsevern fikk kontrakt. - Langsiktighet bidrar til mer forutsigbarhet både for institusjonene, pasientene og oss i helseregionene, sier Stig Grydeland, direktør for eksterne helsetjenester i Helse Sør-Øst RHF, i en pressemelding.

- Det er opprettet to nye brukerstyrte plasser, noe som er etterspurt og viktig for pasientgruppen med alvorlige psykiske lidelser, sier Grydeland. En brukerstyrt plass er en plass der pasienter som er kjent i systemet har en kontrakt om plass og dermed mulighet til å be om et kort opphold når han eller hun selv har behov for det, for å forebygge ny sykdomsutvikling. Disse to nye plassene var det Kirkens Sosialtjeneste og Bergfløtt Behandlingssenter som fikk.

Oppdatert