Gå til innholdet

Huset oppfølgingssenter i Tromsø engasjerer seg i Russland.

Fra venstre Dag Sæther, en i fengelsesledelsen og Jon Birkelund.
Dag Sæter, virksomhetsleder ved Huset oppfølgingssenter i Tromsø, var nylig i Russland og Arkhangelskregionen og besøkte et fengsel og så på forholdene der. Han dro sammen med Jon Birkelund (frivillig medarbeider på Huset) og Marit Oxås (seniorrådgiver, Kriminalomsorgen region Nord).

Den norske delegasjonen bidro også som foredragsholdere på en konferanse i regi av Rassvet, som er Husets samarbeidsorganisasjon i Arkhangelsk. Rassvet jobber for å bedre forholdene i Russiske fengsler.

Fra sult til egenproduksjon av mat
- Rassvet har arbeidet målbevisst siden den store krisen tidlig på 90-tallet. Da døde mange av sult i russiske fengsler, hvis de ikke hadde kjenninger på utsiden som kom med mat, forteller Sæther.

- Selv med sovesaler som rommer 100 mann på ett rom, registrerer jeg endringer til det bedre i fengslene:
1.De satser nå mye på matproduksjon og har egne gårdsbruk til eget bruk og salg.
2.Fengslene har egne fabrikker, både konfeksjon og elektriske artikler, som er myntet på salg. Det gir inntekt for fengselet og en brukbar lønn til de innsatte.

Jobber med holdningsendringer
Rassvet arbeider også mye med å endre holdninger. - Å endre tankegangen fra at de innsatte må «stues bort» for at samfunnet skal få slippe dem, til å se viktigheten av å arbeide for at de innsatte skal få rehabilitering mens de sitter inne, krever et iherdig arbeid både overfor fengselsledelsen, viktige politikere og byråkrater, sier Dag Sæther.

-Vi merker at fengselsledelsen har et nært og positivt forhold til Rassvet. De opplever at fengslene deres blir bedre av samarbeidet både i forhold til inntjening, innsattetilfredhet og ansattetilfredshet. Rassvet arbeider også med å redusere antallet innsatte i hvert fengsel. For eksempel var det ca 500 innsatte i det fengselet vi besøkte mot tidligere 1300, forteller han.

Husets oppfølgingssenter sin rolle
Arkhangelsk region er på størrelse med Frankrike, og et folketall på ca 1,2 millioner. De hadde for kort tid siden 13 000 fengselsplasser. Hele Norge har mindre enn 3000. Huset oppfølgingssenter ble spurt om å delta i et Rassvet-prosjekt gjennom vårt engasjement i Tromsø fengsel.

- Vi blir tatt svært godt i mot, også av fengselsledelsen. Sist ble vårt besøk tett fulgt av et TV-team hvor jeg blant annet ble intervjuet om mitt inntrykk av forholdene i fengselet vi besøkte. Jeg tror at dette er et viktig diakonalt arbeid, sier Sæther.

Oppdatert