Gå til innholdet

Nye muligheter for gir arbeidstrening for Jarlegården oppfølgingssenter sine deltakere i Steinkjer.

Fra venstre: Miljøterapeut Arve Vatn og virsomhetsleder Jørn Holmen. (Faksimile fra Steinkjeravisa)
- Tanken bak Utstyrsbua er å utjevne forskjeller i samfunnet. Konseptet driftes på samme måte som et bibliotek, men du låner fritidsutstyr. Det vil si at du kan for eksempel komme innom og låne skøyter de dagene det er is, uten å måtte kjøpe utstyr. Tiltaket skal stimulere til meningsfylt fritid og deltakelse i aktiviteter for barn og unge som i liten grad benytter seg av eksisterende fritidstilbud på grunn av svak familieøkonomi, sier virksomhetesleder Jørn Holmen. 

Jarlegården oppfølgingssenter skal drifte UtstyrsBua, som fra 1.september flytter inn i et stort fint lokale. 

- Det er gledelig å kunne starte opp med et nytt tiltak sammen med Steinkjer kommune. Dette blir nok en arena der vi kan tilby arbeidstrening som er reell og så nær arbeidslivet som mulig, slik som Cafe Hjerterknekten er i dag. Utstyrsbua blir en brukerdrevet virksomhet med veiledning fra oss ansatte på Jarlegården, sier Holmen.

Overtar driften av Galleri Blå
-  I tillegg skal vi nå også inn i kunstbransjen. I første etage i huset som vi leier til UtstyrsBua, holder Galleri Blå til. Vi overtar tidligere eiers nettverk av kunstnere, og skal drive galleriet selv. Så nå blir det cafedrift, Utstyrsbu og kunstgalleri som arbeidstreningsarenaer i vår virksomhet, legger han til og forteller at de vil ansette en person til i 50 prosent stilling.
Oppdatert