Gå til innholdet

Gjester, grillmat i garasjen, hilsner og en sterk tale fra en av deltakerne. Jarlegården oppfølgingssenter har feiret 10 års jubileum.

Jarlegården bød på grillmat i garasjen under jubielumsfeiringen.
7.september feiret Jarlegården oppfølgingssenter i Steinkjer 10 års jubileum. - Vi hadde en fantastisk dag, hvor det kom mellom 70–80 mennesker på arrangementet. Vi satte opp to telt på 8x5 meter i bakgården og serverte grillmat og kake som var blitt sponset av våre gode naboer. Vi hadde også to musikere som sang og spilte melodier av Jonas Fjeld, Åge Aleksandersen og Terje Tysland, forteller virksomhetsleder Jørn Holmen.

Jarlegården en god lagspiller
Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) vektla at det har vært ett godt samarbeid. - Jarlegården er en god lagspiller med kommunen, i en tid vi har store behov for en samfunnsdugnad for å hjelpe trengende, sa Gram. Han var også imponert over den boligsosiale jobben Jarlegården oppfølgingssenter gjør.

Jon Storås fra Rusmiddelbrukernes Interesseorganisasjon (Rio) kom også med en hilsen, og tok opp hvor viktig det er å ha tro på menneskene, sette rammer og forplikte seg. Thomas Schumann er bruker, eller utsatt som han kaller det selv, fortalte om sine behov og trakk frem hvor flinke de ansatte på Jarlegården er til å se hans behov til en hver tid.

Prosjekter siden oppstart
  • Prosjekt pårørende 
  • Prosjekt loftet 
  • Bil og motor
  • Bilcross
  • Erobring - ny start etter soning
  • ”Bo for livet” avd. Jarlegården
Her er det mye nybrottsarbeid som har formalisert seg til videre drift i godt samarbeid med Husbanken, fylkeskommunen og kommunene Steinkjer, Inderøy, Verran, Verdal og Levanger
Oppdatert