Gå til innholdet

Ingvild Belck-Olsen er statsviter og sykepleier, bor i Ski kommune utenfor Oslo og jobber som prosjektleder for samhandlingsreformen i Follo.

Ingvild Belck-Olsen
Belck-Olsen er gift, har tre barn og kommer opprinnelig fra Arendal. Hun var politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe for helse og omsorg i seks år. Hun har også jobbet som organisasjonssekretær i ”Foreningen Norges døvblinde”. Ingvild har mye politisk erfaring og har hatt ulike styreverv blant annet i KrF. I tre år var hun nestleder for ”Rådet for funksjonshemmede” i Ski kommune og medlem i ”Komitè for omsorg og oppvekst” i Spydeberg kommune. Ingvild Belck-Olsen er valgt inn for perioden 01.01.12 – 31.12.15.

Kjente du til organisasjonen før du sa ja til å engasjere deg i hovedstyret?
- Ja, jeg har hørt en del om Kirkens Sosialtjeneste i min forrige jobb som politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe. Kirkens Sosialtjeneste var en organisasjon som ble nevnt som eksempel når vi løftet fram den viktige rollen ideelle organisasjoner spiller innen helse-, omsorg-, sosial- og barnevernstjenestene. Det er særlig barnevern, og kampen for fortsatt drift ved Styve Gard jeg forbinder med Kirkens Sosialtjeneste.

Hvorfor takket du ja til denne utfordringen i Kirkens Sosialtjeneste?
- Jeg takket ja til å bli styremedlem i Kirkens Sosialtjeneste fordi jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med organisasjonen og lære mer om ideelle organisasjoner. Jeg har et stort engasjement for ideell sektor, og at den skal spille en sentral rolle innen helse-, omsorg-, sosial- og barnevernstjenestene.

Hva ønsker du å bidra med inn i denne sammenhengen?
- Jeg håper jeg med mitt engasjement og kunnskap om helse- og omsorgssektoren, og om politiske prosesser, kan bidra positivt i styrets arbeid.
Oppdatert