Gå til innholdet

Innlegg Vårt Land fredag 5. oktober:
Mange stemmer snakker for tiden varmt om legalisering av cannabis. Fra Sosialistisk ungdom til Unge Høyre, og nå, sist, Dagfinn Hessen Paust i Vårt Land, 26.september. Han tar til orde for å eksperimentere med ulike løsninger for salg av cannabis innen forsvarlige rammer.

Men legalisert salg av cannabis er i seg selv en uforsvarlig ramme for dem med størst sjanse for å utvikle avhengighet til rusmidler. Deres behov bør være vårt hovedanliggende i ruspolitikken. Da er det å prioritere et nytt legalt rusmiddel til fritidsbruk for de av oss som ikke i samme grad er i faresonen en dårlig idé.

Vi i Stiftelsen CRUX arbeider daglig sammen med mennesker som kjemper seg ut av en avhengighet, også knyttet til cannabis. Dette er mennesker i sårbare og utfordrende liv som ikke trenger den ekstra utfordringen det er når cannabis normaliseres som en vare staten går god for. CRUX er derfor imot en legalisering av cannabis.

Ingenting tyder på at legalisering fjerner det illegale markedet og kriminaliteten knyttet til dette, slik flere hevder. Det smugles fortsatt store mengder alkohol fra utlandet inn i Norge, selv om alkohol er et lovlig rusmiddel. Som helseministeren sier i Vårt Land den 28. august vil det ved en legalisering fortsatt være en illegal industri som vil rette sin markedsføring mot yngre aldersgrupper enn dem som får kjøpt cannabis fra staten på lovlig vis.

Lege og hjerneforsker Svend Davanger understreker også i en kronikk i VG at cannabis virker sterkest nettopp på unge mennesker, at cannabisbruk forandrer strukturen og funksjonen i viktige hjerneområder. Unge brukerne presterer dårligere innen utdanning og tar dårligere veivalg på avgjørende punkter i livet, sier han.

Dersom salg av cannabis legaliseres er det lett å tenke seg at veien inn i rusavhengighet blir kortere for mange, samtidig som veien ut blir lengre. Ungdom med sosiale og/eller psykiske vansker, uten jobb, skoleplass eller støttende nettverk er særlig sårbare i så måte.

Vårt samfunn og våre fellesskap bør bygges på verdier som handler om nestekjærlighet og solidaritet. Selv om legalisering av cannabis er håndterbart for noen, vil det bidra negativt til grupper av ungdommer som allerede har nok utfordringer å hanskes med.

For stiftelsen CRUX er det ikke et godt argument «at det går bra for de fleste» - vi vet at det går forferdelig dårlig for noen også.

Helmuth M. Liessem
Generalsekretær
Stiftelsen CRUX
Oppdatert