Gå til innholdet

Nylig ble INs websider publisert. Her finner du kort informasjon om IN, og kan følge med på referater som legges ut etter dialogmøter med regjeringen for eksempel.

Hjemmesidene til Ideelt Nettverk
Kort om IN
Ideelt Nettverk ble etablert den 2. september 2011 og samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet. Dette for at vi sammen får større politisk tyngde enn virksomhetene har hver for seg.

Ideelt Nettverk består i dag av:
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste (tok initativet til å starte IN)
Lukas Stiftelsen
Frelsesarmeen
Blå Kors
N.K.S. Kløverinstitusjoner
Manifestsenteret
Furukollen psykiatriske senter
P22
Furukollen Psykiatriske Senter
Norde Aasen Bo- og habiliteringssenter

Les mer på ideeltnettverk.no
Oppdatert