Gå til innholdet

- Dette er en positiv nyhet for de ideelle organisasjonene. Nå må politikerne gripe sjansen og sørge for at de ideelle leverandørene også i fremtiden kan levere helse- og omsorgstjenester, på lik linje med offentlige og private aktører. Det vil sikre et variert og godt tilbud til brukerne, sier Helmuth M. Liessem, generalsekretær i stiftelsen CRUX.

Generalsekretær Helmuth M.Liessem
Det er flere grunner til at vinden blåser litt i de ideelles retning nå. Stortinget ba tidligere i år advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig utrede muligheten for å ha egne konkurranser for ideelle leverandører på helse- og omsorgsfeltet. Advokatfirmaet konkluderte med at det er mulig selv innenfor EU-regelverket.

Eftas overvåkingsorgan, ESA, har nettopp behandlet spørsmålet om det var lov av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDir) å gjennomføre lukkede konkurranser bare for ideelle leverandører i forbindelse med innkjøp av barnevernstjenester. ESAs konklusjon er at man holdt seg innenfor EØS-regelverket selv om man utelot kommersielle aktører.

ESA vurderte spørsmålet opp mot det regelverket som gjaldt fram til sist årsskifte. Etterpå er det kommet nye regler.

Men næringsminister Monica Mæland tenker offensivt og uavhengig av gamle og nye regler når hun uttaler til Vårt Land at regjeringen er opptatt av å sikre de ideelle handlingsrom. Helseminister Bent Høie er enig med næringsministeren. – Dette er et positivt signal fra ESA som gir håp om å bedre de ideelles rammevilkår. De ideelle aktørene spiller en viktig rolle i den norske helse- og omsorgstjenesten, og er med på å gjøre den mer mangfoldig, sier han til Vårt Land.

Næringsminister Mæland varsler at det nå kommer en veileder før jul som skal si noe om muligheten for å reservere konkurranser for ideelle leverandører.

Generalsekretæren i stiftelsen CRUX er opptatt av at politikerne nå må ta ballen. – Samfunnet trenger variasjonen i dette markedet. De ulike leverandørene utfyller hverandre. Brukerne, som vi alle er til for, vil få et mer variert tilbud å velge fra og det vil gjøre at alle kan finne noe som passer dem, understreker Liessem.
Oppdatert