Gå til innholdet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har inngått avtale om fosterhjemsplasser med 13 ideelle organisasjoner.

Ideelle organisasjoner har inngått avtale med Bufdir.
Fordi det er et uttalt mål hos myndighetene om å bruke ideelle organisasjoner, var anbudskonkurransen kun for de ideelle. Samtlige av leverandørene som ga tilbud, fikk rammeavtale. Kontraktene går over seks år, med mulighet for forlengelse, og har en antatt verdi på 1,5 milliarder kroner.

- Vi er svært glade for at det ble en egen konkurranse for ideelle tilbydere i dette tilfellet, sier Torbjørg Aalborg, direktør for Virke Ideell. – Vi vet at de ideelle organisasjonene er innovative, fleksible og flinke til å fylle behov hos brukerne, noe som er svært viktig i barnevernet. - Jeg tror kontraktene vil gi bedre forutsigbarhet og bedre mulighet til faglig oppfølging, sier Hild Berg, avdelingsdirektør i Bufdir.

Ideelle som har fått kontrakt:
1. Frelsesarmeen
2. Garnes Ungdomssenter
3. Hardanger og Voss museum (Hardanger Fartøyvernsenter)
4. Josephines Stiftelses Barnehjem
5. Kirkens Bymisjon (FORUS: Heggeli barnehjem og familiebase)
6. Kirkens Sosialtjeneste
7. Oslo Sanitetsforeningen - Brusetkollen
8. SOS-barnebyer
9. Stiftelsen Fyrlykta
10, Stiftelsen Havnøy
11. Stiftelsen Klokkergården
12. Stiftelsen Milepelen
13. Stiftelsen Rostad

Kilde: www.virke.no
Oppdatert