Gå til innholdet

Bufdir ber om innspill i arbeidet med å jobbe ut nye faglige standarder for barnevernet.

Arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum.
Ideelt Barnevernsforum (IB) er invitert og har takket ja til å delta i ”Nasjonalt programutvalg”, som Barne-, Ungdoms- og Familiedirekoratet (Bufdir) har opprettet. Det rådgivende utvalget, med direktør Mari Trommald i spissen, skal utvikle faglige standarder og kvalitetsindikatorer i barnevernet.

Forbedre kvaliteten på tilbudet
Barne-, Ungdoms- og Familieetaten (Bufetat) arbeider målbevisst med å forbedre kvaliteten på sitt tjenestetilbud. For å styrke det videre kvalitetsutviklingsarbeidet i Bufetat, har Bufdir opprettet dette programutvalget som skal "speile ulike interesser og gi nasjonale arbeidsutvalg tilgang til kompetanse om og synspunkter på utviklingsarbeidet". Utvalget ledes av Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for barn.

Det Nasjonale programutvalgets anbefalinger "vil bli tillagt avgjørende vekt i utvikling av faglige standarder og kvalitetsindikatorer" heter det i invitasjonen fra Bufdir. Utvalget oppnevnes for den tiden det tar å fullføre arbeidet, estimert til 3-5 år.

IB sin representant i utvalget er Kristian Bredby, institusjonssjef ved Brusetkollen og medlem av arbeidsutvalget i IB.
Oppdatert