Gå til innholdet

Send inn forslag til kandiadater med begrunnelse innen 4.oktober!

 
Tidligere vinnere av Diakoniprisen: Lia Gård ved Ingeborg Solum Bø og Sigmund Bø. Hvem vinner i 2019? Du kan nominere!
Stiftelsen CRUX deler ut Diakoniprisen i samarbeid med Det Norske Diakonforbund. Prisvinneren vil bli hedret 25.oktober på Diakonikonferansen i Oslo. 

Kritierier
Den deles ut til en enkeltperson, virksomhet eller diakonal organisasjon som har utmerket seg ved sin innsats for mennesker i sårbare livssituasjoner, vært nyskapende, løftet fram diakonien eller bidratt til diakonalt samarbeid. 

Juryen består av representanter fra: Norges Kristne Råd, Kirkerådet, Det Norske Diakonforbund og Stiftelsen CRUX.

Send inn forslag
Forslag til kandidater, med begrunnelse, sendes til hovedkontoret@stiftelsencrux.no innen 4.oktober
Oppdatert