Gå til innholdet

Send inn dine forslag til enkeltpersoner eller virksomheter!  Prisvinneren vil bli hedret 31. oktober på Diakonikonferansen i Trondheim.
Diakoniprisen deles ut til en enkeltperson, virksomhet eller diakonal organisasjon som har utmerket seg ved sin innsats for mennesker i sårbare livssituasjoner, vært nyskapende, løftet fram diakonien eller bidratt til diakonalt samarbeid.

Hvem sitter i juryen?
Juryen består av represen-tanter fra Norges Kristne Råd, Kirkerådet, Det Norske Diakonforbund og Kirkens Sosialtjeneste.
Kirkens Sosialtjeneste deler ut prisen i samarbeid med Det Norske Diakonforbund.

Send inn forslag
Forslag til kandidater, med begrunnelse, sendes til Kirkens Sosialtjeneste hovedkontoret@s-ks.no innen 25.september.
Oppdatert