Gå til innholdet

Huset oppfølgingssenter flytter til Grønnegata 12. Endelig får virksomheten større lokaliteter enn leiligheten de disponerer i dag. Bygningen ligger i Tromsø sentrum og trenger total rehabilitering og ombygging. Nå er det arbeidet i full gang, og deltakerne gjør en kjempeinnsats!

Grønnegata 12 rehabiliteres og skal bli Huset oppfølgingssenter
- Det gamle tilbygget er blant annet i så dårlig stand at dette skal rives og bygges opp igjen. Her blir det bad i første etasje, stille rom i andre og glasshus i tredje etasje. Vi har engasjert en prosjektleder og hyret arkitekt som har jobbet mye med ombyggingen, forteller virksomhetsleder Dag Sæter.

Formidabel innsats av deltakere
Siden november 2012 har deltakere ved Huset oppfølgingssenter hatt dette prosjektet som arbeidstrening med riving, sparkling, pussing og gjenoppbygging. Hele tiden er de ledet av en kyndig snekker. - Deltakerne legger ned stor innsats, er svært entusiastiske og har et sterkt eieforhold til huset de nå er med å sette i stand. Samarbeidet mellom delakere, frivillige, staben og de profesjonelle akørene er svært godt. Huset har et særpreg som vi er opptatt av å i vareta, og kommer til å fremstå som et smykke, sier Sæter.

Når regner dere med å flytte inn?
- Vi har 6 måneders oppsigelsestid der vi holder hus i dag, og har nå sagt opp leieavtalen. Så vi bør bli ferdig til november måned. Og deretter blir det strålende innflyttingsfest på nyåret!
Oppdatert