Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste leverte fredag 7.januar sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om Stoltenbergsutvalgets "Rapport om narkotika".

Stoltenbergutvalgets "Rapport om narkotika".
Kirkens Sosialtjeneste sitt høringsnotat har i hovedsak kommentert forslaget til Stoltenbergrapporten om å opprette "MO-sentre" (mottaks- og oppfølgingssentre). 
Oppdatert