Gå til innholdet

Helseminister Bent Høie har, gjennom foretaksmøte for de regionale helseforetakene (RHF), bedt helseforetakene reservere konkurranser for ideelle organisasjoner når regelverket tillater det.

Dette kom fram da helseministeren 23. januar svarte på spørsmål fra Næringskomiteens Ruth Grung i Arbeiderpartiet. Grung utfordret helseminister Bent Høie på hvordan han vil sørge for, gjennom styringsdialogen med de regionale helseforetakene, at ideelle organisasjoner også i fremtiden blir en viktig leverandør av tjenester på helse- og sosialfeltet.

- Det er bra at helseminister Høie oppfordrer RHF’ene til å bruke de muligheten som ligger der. Det hjelper ikke at reglene gir mulighet, at det etableres handlingsrom i veiledere osv. dersom ikke dokumentene tas opp av skrivebordsskuffen og brukes i praksis, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX.

I svaret sitt til Grung sier Høie at han i foretaksmøte ba helseforetakene reservere konkurranser for ideelle leverandører innen TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling). I tillegg ba han foretakene utrede muligheter for at de tilbudene som ideelle leverer i dag innenfor psykisk helsevern og rehabilitering også i fremtiden skal leveres av ideelle ved å reservere konkurransene bare for denne type organisasjoner.

Helseministeren understreket også at effekter for tjenestetilbudet må utredes og at det må holdes kontroll med at overskuddet i virksomhetene faktisk går tilbake til virksomhetene.

– Det er helt naturlig at helseministeren vil holde kontroll med hva som skjer med overskudd i virksomhetene. Det er jo også ett av flere særtrekk ved ideelle organisasjoner sammenlignet med kommersielle. De kommersielle kan ta ut overskuddet til privat utbytte, mens ideelle organisasjoner resirkulerer velferdspengene tilbake til sine sosiale formål, til beste for pasientene, helse- og sosialfeltet og samfunnet generelt. Dette er et særtrekk det er viktig å hegne om, og som veilederen fra Næringsdepartementet av desember i fjor også vektlegger, sier generalsekretær Liessem i stiftelsen CRUX.


Oppdatert