Gå til innholdet

Gry Jorunn Holmen begynte 1. august i stillingen som kommunikasjonsrådgiver på hovedkontoret i Kirkens Sosialtjeneste

Gry Jorunn Holmen gleder seg over å være i gang i Kirkens Sosialtjeneste.
Hun kommer fra jobben som kommunikasjonssjef i Politiets Fellesforbund, som er det største fagforbundet i politietaten.
Tidligere har hun også vært kommunikasjonsrådgiver på ulike nivå i statlig virksomhet og jobbet i et privat kommunikasjonsbyrå. Holmen har mastergrad i medier og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo.

I sum er det altså en dame med lang og tung kommunikasjonsfaglig kompetanse som er på plass i Storgata 10 B. Hun skal først og fremst ha ansvar for Stiftelsens satsing på ekstern kommunikasjon og arbeide med å gjøre Kirkens Sosialtjeneste mer synlig i samfunnet.

Vi ønsker velkommen og lykke til!
Oppdatert