Gå til innholdet

Det er nå flertall i Stortinget for å gå gjennom pengestrømmen hos de private velferdsaktørene. En offentlig utredning er på trappene. – Vi er veldig fornøyde med at politikerne nå vil gå inn i denne problemstillingen, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX. 
Generalsekretær Helmuth M. Liessem
Bakgrunnen for saken er blant annet medieoppslag som har vist hvordan penger fra kommersielle velferdsaktører forsvinner til utlandet eller tas ut i privat utbytte. I og med at dette er skattekroner som skal brukes på velferd i samfunnet, er mange kritiske til at enkeltpersoner i stedet blir rike ved hjelp av disse pengene.

– Stiftelsen CRUX er kritisk til at barnevernsfeltet overtas av store kommersielle konsern. Det begrenser mangfoldet blant leverandørene på feltet og konkurransen, påpeker Liessem i stiftelsen CRUX.

Konkret er det familie- og kulturkomiteen på Stortinget som har bedt om en NOU der velferdsselskapenes pengeflyt blir analysert. Dette vil gi kunnskap om hvilke grep som eventuelt er nødvendig for å sikre at skattepengene går til velferd og ikke til helt andre ting.

- Stiftelsen CRUX ønsker et velferdsfelt der kommersielle har sin plass, sammen med offentlige og ideelle organisasjoner. Variasjon blant tjenesteleverandørene vil gi variasjon i tjenestene, noe som er til beste for brukerne. Men vi mener at det er et godt prinsipp at skattekroner som skal gå til velferd, resirkuleres til mer velferd, og ikke forsvinner ut av systemet til skatteparadis eller privat utbytte, sier generalsekretær Liessem.


Oppdatert