Gå til innholdet

Får angivelig kr 250.000 ekstra av sandnespolitikerne i 2013.

Virksomhetsleder Kjetil Tjessem nr to fra venstre, sammen med sine medarbeidere på Crux.
Det er blitt en årlig tradisjon at politikerne inviterer til en ønskekveld der folk kan få si sitt om rådmannens budsjettforslag, og tale for sine hjertesaker.12.november møtte 16 organisasjoner og privatpersoner politikere fra bystyret. 

I forslag til nytt budsjett for Sandnes kommune var det mange organisasjoner som var foreslått sterkt redusert eller helt bortfall av tilskudd. Politikerne hadde 500.000 som de skulle fordele til frivillige lag og organisasjoner. Før noen av de fremmøtte fikk ordet, kunne ordfører Stanley Wirak opplyse om at flertallspartiene, Ap, Frp, Sp, SV og Pensjonistpartiet hadde bestemt å bevilge en million kroner til frivillig arbeid i Sandnes i 2013. I dag kom beskjeden om forslag til tildeling.

Crux oppfølgingssenter har fått mest
Kirkens Sosialtjeneste Crux oppfølgingssenter i Sandnes er den virksomheten som er foreslått mest tilskudd fra ekstramillionen. - Per i dag ligger Crux oppfølgingssenter inne med driftstilskudd på kr 570.000,- fra Sandnes kommune. Får vi 250.000 i tillegg i 2013 så vil det bety mye for økonomien. Jeg tenker at dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi driver, og en inspirasjon til å gjøre Crux enda bedre, sier virksomhetsleder Kjetil K. Tjessem.
Oppdatert