Gå til innholdet

Gjensidigestiftelsen har gitt 12 000 kroner til innkjøp av sikkerhetsutstyr til Crux sin båt. 

Virksomhetsleder Kjetil Tjessem
I disse dager pusses det båt på Crux oppfølgingssenter. Båten ble kjøpt inn sommeren 2010, og i løpet av høsten og vinteren blir båten pusset opp og bygd om. Den vil stå ferdig i mars 2011.

- Arbeidet med båten utføres som et aktivitetstilbud ved Crux. Hensikten er å gjøre noe sammen, lære noe sammen og oppleve noe sammen. Vi fokuserer på samhandling, gode holdninger og mestring, forteller virksomhetsleder Kjetil Tjessem, og legger til at dette oppleves meningsfylt for deltakere, frivillige medarbeidere og ansatte. 
Oppdatert