Gå til innholdet

8.april mottok CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter Johan Nordahl Brun-prisen for sitt diakonale arbeid for mennesker som ønsker et liv uten rus og kriminalitet. Pengegaven som fulgte med ga de videre til fengselsarbeid i Kongo.

Biskop Halvor Nordhaug delte ut prisen som leder ved CRUX Kalfarhuset, Ragnar Tesdal, mottok.
Vinneren av Johan Nordahl Brun-prisen skal etter regelen gi bort pengegaven på kr. 20.000,- til noen andre. Selv har CRUX Kalfarhuset tidligare fått to andre prisvinnere sine premiepenger (Krûger og Dagsland og Helge Jordahl). Selv valgte de å gi pengene til Kari Hilde French sitt arbeid blant fanger i Kongo.

French besøkte CRUX Kalfarhuset for kort tid siden. Virksomhetsleder Ragnar Tesdal understreket i sin takketale hvor imponert de ble av arbeidet hun er engasjert i. Selv arbeider de mye blant nåværende og tidligere innsatte i fengselet, og skjønner hva det kan bety for de som er fengslet under spesielt vanskelige forhold i Kongo.

Biskopen utfordret myndighetene
Johan Nordahl Brun-prisen ble delt ut på biskopen sin mottakelse i Korskirken. Nordhaug utfordret myndighetene ved Kriminalomsorgsdirektoratet.

– De har strammet inn permisjonspraksisen i kriminalomsorgen, og med det gjort det vanskeligere for de innsatte å ta del i aktiviteter. Dette har ødelagt mye for CRUX Kalfarhuset sitt arbeid, og fremstår som en trist og feilslått politikk drevet frem mer av tanken om straff som gjengjeldelse, enn som rehabilitering. Jeg håper at myndeighetene vil endre kurs og gå tilbake til en mer åpen praksis, sa biskopen.

Under prisutdelingen var det flere flotte kulturelle innslag, både ved CRUX Kalfarhuset sitt eget kor, Bækkalokket, Julian Misic og Christine Guldbrandsen. Det var også flere som fortalte hva oppfølgingssenteret betyr for dem

Brobygger
Johan Nordahl Brun-prisen skal gå til personer eller institusjoner som har vært brobyggere mellom kirke og samfun. I begrunnelsen sa jurymedlem Arne L. Lynngård fra Kirkens bymisjon at juryen mener CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter sin diakonale tjeneste utgjør en vesentlig del av kirken sin formidling av evangeliet om Guds kjærlighet til alle mennesker.

Byråd Anna Elisa Tryti representerte Bergen kommune, og sa at CRUX Kalfarhuset i mange år har bidratt som en viktig aktør i arbeidet for et samfunn preget av likeverd og respekt hvor mennesker med en vanskelig livshistorie får mulighet til å finne sin plass i fellesskapet.

– Det har derfor vært naturlig for offentlige myndigheter, både sentralt og lokalt, å støtte senteret. Bergen kommune er den viktigeste økonomiske bidragsytaren, og viser på denne måten hvor viktig CRUX Kalfahuset sitt arbeid er for byen, sa byråden.

Kilde: Kyrkja.no

Oppdatert