Gå til innholdet

Tirsdag 13. januar 2015 avviste Høyesteretts ankeutvalg statens anke av dommen i Lagmannsretten som Kirkens Sosialtjeneste vant.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
I 2012 anla Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste (Bokn Bufellesskap og Solstrand Barnevernsenter), Josephinestiftelsen og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland sak mot staten ved Bufdir. Kravet var å få dekket virksomhetenes pensjonskostnader som var påløpt i perioden fram til driftsavtalene utløp i januar 2009. Stiftelsene vant saken både i Tingretten og Lagmannsretten. Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist statens anke, og dommen fra Lagmannsretten er dermed rettskraftig.

- Det har vært krevende å anlegge sak mot en av våre største oppdragsgivere, en sak som nå har pågått over flere år. Samtidig har det vært viktig for oss å holde oppdragsgiver ansvarlig for kostnader som er direkte knyttet til oppdraget, og å bidra til en generell avklaring av statens ansvar for ideelle organisasjoners pensjonskostnader, sier generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste, Helmuth M. Liessem.

- Dommen slår fast at oppdragsgiver må forholde seg til kostnader som påløper i avtaleperioden selv om de ikke kommer til utbetaling før etter at kontraktsperioden er utløpt. På dette punktet foretar Lagmannsretten en prinsipiell avklaring som kan ha overføringsverdi til andre avtaleforhold som ideelle organisasjoner har til offentlige oppdragsgivere. En del av dommen er imidlertid begrunnet ut fra konkrete formuleringer i avtalen med fylkeskommunen/Bufdir og hvordan denne ble praktisert. Så langt jeg kan se, har denne delen av dommen ikke direkte overføringsverdi, sier Liessem. 

- Nå er vi glad for at denne saken har funnet en løsning, og at den har falt ut til vår fordel. Med dagens kroneverdi beløper erstatningen seg til 10 -15 millioner kroner, legger han til.
Oppdatert