Gå til innholdet

Statssekretær Henriette Westhrin uttalte i NRK Kveldsnytt fredag 4.februar at ideelle organisasjoner ikke kan drive fosterhjem. Nå gjør politisk ledelse i BLD full retrett.

BUF vil lyse ut konkurranse for statlig kjøp av fosterhjemstjenester. Konkurransen er forbeholdt ideelle aktører.
Debatten om hvordan sikre nok fosterhjem til alle barna som trenger det, toppet seg da statssekretær Westhrin skapte forvirring om ideelle organisasjoner kan drive fosterhjem. Henriette Westhrins uttalelser i Kveldsnytt utløste sterke reaksjoner både fra HSH og Ideelt Barnevernsforum (IB). I en pressemelding mandag sier Westhrin at hun er glad for at ideelle organisasjoner ønsker å bistå i rekrutteringen av fosterhjem.

Fosterforeldre gjør en viktig samfunnsoppgave som er med på å bedre mange barn og unges liv. Statens oppgave er å sørge for at det til enhver tid er nok fosterforeldre og fosterhjem med høy kvalitet som kan ta imot barn ved behov. - Jeg vil oppfordre og appellere til at flere påtar seg den viktige oppgaven med å gi utsatte barn og unge et godt og trygt hjem. Jeg er glad for at ideelle organisasjoner vil samarbeide med myndighetene om å få flere til å påta seg denne viktige oppgaven, sier statssekretær Henriette Westhrin.

BUFdir har i utgangspunktet ansvar for å rekruttere alle typer fosterhjem. Behovet for å skaffe gode nok plasser til barna som trenger det, er stort. 2011 skal være det store fosterhjemsåret, og BUFdir skal gjennomføre ulike kampanjer og rekrutteringstiltak. Statsråd Audun Lysbakken har ved flere anledninger varslet at han ønsker å trekke ideelle aktører mer inn i arbeidet for å skaffe flere fosterhjem. Det har vært regjeringens intensjon og har ikke endret seg.

BUFdir skal lyse ut en konkurranse for statlig kjøp av fosterhjemstjenester. I tråd med regjeringens politikk vil dette være en konkurranse bare for ideelle aktører. - At ideelle aktører som driver institusjoner, kan ha egne fosterhjem som barna flytter over til etter en periode, tror vi kan være en god løsning for mange barn. Det at ideelle aktører har tilgang på fosterforeldre gjennom mange års arbeid innen barnevernet, får benytte denne ressursen på en god måte har en stor verdi, påpeker Westhrin.

Av samtlige barn som bor i fosterhjem, bor ca 8000 i kommunale fosterhjem, mens ca 800 bor i statlige. Rekrutteringen til kommunale fosterhjem er derfor den største utfordringen. Bufdir er i dialog med ideelle organisasjoner for å vurdere et samarbeid. - Jeg er glad for at de i dag har takket ja til et videre samarbeid om dette. Vi har tro på at det store nettverket som ideelle aktører har kontakt med, kan være en viktig ressurs også her, forsetter Westhrin.


Kilde: www.idelle.no
Oppdatert