Gå til innholdet

Seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste, Asbjørn Sagstad, uttaler i Aftenposten at han er urolig for ideell sektors fremtid.

Faksimile fra Aftenpostens oppslag 26.12.2013
Ideelle aktører frykter for fremtiden hvis de må konkurrere åpent med kommersielle krefter innen helse- og omsorgsbransjen. Uklare svar fra barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) bidrar til å øke uroen.

Etter at den blåblå regjeringen tiltrådte i oktober, har det bredt seg en uro hos ideelle aktører innenfor helse- og omsorgssektoren. De frykter at de ideelle vil tape terreng for de kommersielle aktørene.

Regjeringen sa i Sundvolden-erklæringen at man ønsket et sterke privat innslag i helse- og omsorgssektoren fra både ideelle og kommersielle aktører, og Regjeringen har gitt uttrykk for at man ikke skal forskjellsbehandle aktørene.

- Men foreløpig er det ikke sagt noe om hvordan dette skal gjennomføres, og det har skapt usikkerhet og uro i store deler av ideell sektor, sier Asbjørn Sagstad.

Han er medlem av arbeidsutvalget i Ideelt Barnevernsforum (IB), et samarbeidsnettverk for alle ideelle barnevernsaktører i landet. I tillegg er han seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste, som er en landsomfattende ideell stiftelse som tilbyr tjenester innenfor for rus, barnevern og psykisk helse.

Uro
Den ideelle sektor ønsker svar på om den blåblå regjeringen vil videreføre samarbeidsavtalen som ble inngått i fjor om leveranse av helse - og sosialtjenester, som legger opp til at de ideelle kan ha langsiktige og forutsigbare avtaler om velferdstjenester.

- Ideell sektor er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Derfor er det avgjørende at regjeringen kommer på banen og sier noe om dette. Jo lengre tiden går, jo større uro skaper det. En konsekvens kan være at de som skal gjennomføre anbud ikke får tydelige signaler på hvordan det skal gjøres, sier Sagstad.

Les resten av artikkelen i Aftenposten fra 26.12.13.
Oppdatert