Gå til innholdet

Som er en av de største ideelle aktørene innenfor barnevernet, følger nå Kirkens Sosialtjeneste opp med fosterhjemssatsing.

Kirkens Sosialtjeneste vil jobbe for å rekruttere flere fosterhjem.
Fosterhjem er et viktig satsingsområde for myndighetene. Bufetat anslår at det vil være behov for ca 100 nye statlige fosterhjem årlig, levert av ideelle aktører. Behovet vil sannsynligvis øke i årene som kommer, ved at det spesialiserte tilbudet dreies mer og mer over fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester.

Kirkens Sosialtjeneste satser
Som er en av de største ideelle aktørene innenfor barnevernet, følger nå Kirkens Sosialtjeneste opp. Stiftelsen fikk tilslag på anbud om levering av fosterhjemstjenester i 2011, og kontraktene ble aktivert 15.02.12. Kontrakten har en varighet på seks år, med mulighet for forlengelse 1+1 år. Solstrand Barnevernssenter har i dag egen fosterhjemsavdeling, og Rostad Ungdomshjem er i ferd med å bygge opp sin. De har rekruttert leder for fosterhjemsatsingen, og begge virksomhetene rekrutterer fosterhjem. Styve Gard er i ferd med å bygge opp sin fosterhjemsavdeling, og har i disse dager ute en annonse for å rekruttere leder for den nyopprettet avdelingen. Svarfristen går ut 16.april.

Virksomhetene i koordineringsorgan
Fosterhjemssatsingen i stiftelsen organiseres av seksjonssjef Asbjørn Sagstad. Det opprettes et internt koordineringsorgan for fosterhjemstjenesten, som består av representanter fra virksomhetene som tilbyr fosterhjemstjenester og seksjonssjef. Koordineringsorganet skal blant annet sikre en helhetlig faglig tilnærming, erfaringsutveksling mellom virksomhetene, samt sikre og utvikle kvaliteten på tjenestene.
Oppdatert