Gå til innholdet

SOS-barnebyen i Bergen skal avvikles, og det er inngått en intensjonsavtale med stiftelsen CRUX om å overta deres syv fosterhjem og 10 barn innen 01.09.2019.
Morten L. Madsen i SOS-barnebyen
- Vi gleder oss veldig til de nye hjemmene blir en del av oss. Vi har tro på at vi sammen klarer å skape gode rammer for et utviklende fellesskap, for å hjelpe de sårbare barna som bor i de ulike familiene, sier Anne-Grete Andreassen, enhetsleder i CRUX oppvekst – hjem.

Det har vært holdt flere avklaringsmøter med Bufetat, som stiller seg positive til overtakelsen. De er trygge på at familiene blir godt ivaretatt i CRUX.

Leder av SOS-barnebyen i Bergen, Morten Lillestøl Madsen, forteller at det er flere årsaker til at valget falt på CRUX da de vurderte hvem som skulle overta fosterfamiliene.

- Vi følte at verdigrunnlaget var ganske likt vår egen organisasjon, noe som gav en trygghet på vegne av våre familier og barn. Videre var CRUX sine tanker om å satse på familiehjem over hele landet en viktig faktor. Presentasjonen av det faglige konseptet var også betryggende, med særlig tanke på valg av journalsystemer, veiledningsstrukturer og metodebruk. At CRUX så tydelig signaliserte ekspansjon, og med det også muliggjorde at en av våre ansatte kunne ansettes, var ekstra betryggende for foreldrene og barna. Man får dermed en nyttig kontinuitet som er bra, poengterer han.

Hva har vært viktig for dere å formidle til fosterfamiliene om denne overgangen? 
- Vi ønsker at overgangen skal oppleves som sømløs og smidig. Vi valgte CRUX da vi hadde mest tro på dem og deres oppfølgingspakke. 

Hva opplever du at de er mest opptatt av i fht deres forventinger til ny organisasjon og oppdragsgiver? 
- Vi opplever at familiene er spente på om de vil motta like tett og god oppfølging som de har hatt hos oss. Spesielt de familiene som skal flytte til sine hjemtrakter, der oppfølgingen nok må spesialtilpasses da de blir boende en del unna avdelingskontorene. Videre er de selvsagt opptatt av at de vilkårene de har i dag skal overføres, noe både SOS-barnebyer og CRUX har forsikret dem om. 

Et større fagmiljø 
CRUX har vært i barnebyen hvor de fikk møte alle fosterfamiliene og presentert seg for dem. Det ble et positivt møte, med rom for spørsmål og refleksjon knyttet til usikkerheten det er å gå fra noe kjent og over til noe nytt.

-Fosterfamiliene har en stående invitasjon til å komme og hilse på oss i våre lokaler. Det er det også noen som allerede har gjort. Nå planlegger vi en felles lunsj med de andre familiene i CRUX før sommeren, slik at alle kan treffes. Videre vil vi arrangere en felles fagdag til høsten for alle fosterhjemmene i Bergen. Det å bli flere familier i Bergen vil være berikende og utviklende for oss alle. Avdelingen blir tilført erfaringer og kompetanse som vi helt klart vil dra nytte av, sier Andreassen. 

To av familiene fra SOS-barnebyen skal flytte fra Bergen. I disse dager jobber CRUX på spreng for å finne gode ordninger som sikrer også disse familiene god, faglig oppfølging videre. 

 -Vi ser på ulike muligheter, og jeg er helt trygg på at dette er på plass når vi overtar oppfølgingen fra september av, understreker Anne-Grete Andreassen. 

Ansetter fagkonsulent fra barnebyen
Som et ledd for å skape trygge rammer og noe forutsigbarhet for familiene, har CRUX ansatt en av rådgiverne i SOS-barnebyer. 

- Vi har fått med oss en veldig solid og faglig flink fagkonsulent, og er veldig glad og fornøyd for at hun ønsker å være en del av CRUX sitt fosterhjemsarbeid videre, sier Andreassen. 

Takker for tilliten
Andreassen sier at det betyr mye for CRUX oppvekst – hjem at en solid organisasjon som SOS-barnebyer valgte dem som aktør når de skal sikre familiene den beste oppfølging videre. 

- Dette gir oss tro på og visshet om, at vi gjør et godt faglig arbeid som gir stor anerkjennelse i fagmiljøet vi opererer i.
Vi takker for tilliten og skal gjøre vårt beste for at familiene blir ivaretatt slik at de får den beste støtten i oppdraget de står i. Barna skal få gode omsorgsbetingelser med trygghet, vekst og utviklingsmuligheter - for det er det viktigste for oss, understreker Anne-Grete Andreassen. 

Oppdatert