Gå til innholdet

Medlemmene uttrykte stor tilfredshet med det IN har oppnådd på kort tid.

Medlemsmøte i Ideelt Nettverl
IN samler sentrale ideelle aktører innen helse- og sosialområdet, for sammen å få større politisk tyngde enn virksomhetene har hver for seg. 31.januar 2012 ble det første ordinære medlemsmøte avholdt.

- Vi er ikke mange medlemsorganisasjoner, men til sammen er vi store innen helse- og omsorgstjenester levert av ideelle organisasjoner. Og dette er allerede blitt anerkjent i stor grad, sa Mette Kalve i N.K.S Kløverinstitusjonene AS. Hun redgjorde for hva arbeidsutvalget i IN har arbeidet med siden oppstarten i september i fjor.

Statsrådsinvitasjon, lobby og ulike arbeidsgrupper
Statsråd Rigmor Aasrud (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) har invitert IN til å til å delta i forhandlingene om samarbeidsavtale mellom ideelle aktører på helse- og omsorgsfeltet og offentlig sektor. I tillegg til å møte politikere fra ulike partier, var IN på høringer i Næringskomiteen, Helse og omsorgskomiteen og Familiekomiteen. Alle komiteene la inn omfattende merknader etter innspill fra Ideelt Nettverk. I tillegg har IN representanter i ulike arbeidsgrupper som blant annet Virke og Frivillighet Norge har initiert.

Fakta om Ideelt Nettverk
IN ble stiftet i september 2011 etter initiativ fra blant annet Kirkens Sosialtjeneste.

Ideelt Nettverk vil arbeide for:
1. Å utvikle nye modeller for partnerskap mellom det offentlige og ideelle organisasjoner
2. En tverrpolitisk plattform for kontrakter med ideelle organisasjoner som gir de ideelle organisasjonene langsiktige og forutsigbare rammebetingelser.
3. At kontraktene må inneholde bestemmelser der oppdragsgiver gir full dekning for faktiske pensjonskostnader – inklusive både årets og framtidige reguleringspremier

INs arbeidsutvalg 2011/2012
Kirkens Bymisjon ved Terje Kaupang
Kirkens Sosialtjeneste ved Helmuth M. Liessem
Frelsesarmeen ved Lindis Evja
Lukas Stiftelsen ved Irene Lindhom
N.K.S. Kløverinstitusjoner ved Mette Kalve

Medlemsorganisasjoner i IN
 • Frelsesarmeen 
 • Kirkens Bymisjon 
 • Kirkens Sosialtjeneste 
 • Blå Kors Norge 
 • N.K.S. Kløverinstitusjonene AS 
 • Lukas Stiftelsen 
 • Stiftelsen Betanien i Alta 
 • Stiftelsen Betanien, Oslo 
 • Nordre Åsen Støttelaget for utviklingshemmede i Oslo 
 • Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter 
 • Manifestsenteret
Oppdatert